eMobility

Digitala lösningar

Inga stilleståndstider.

Om du vill komma långt får du inte stå still. Av denna anledning utvecklar vi ständigt vårt sätt att arbeta och strävar efter att uppnå ett specifikt mål: Nämligen att göra ditt arbete enklare, effektivare och mer uppkopplat – oavsett om du sitter bakom ratten eller bakom ett skrivbord.

I sitt arbete drar förarna framför allt nytta av den helt uppkopplade Multimedia Cockpit som med sina digitala funktioner och nya design erbjuder den allra senaste tekniken. I standardläget visar den till exempel räckvidden i avstånd och tid samt aktuell och genomsnittlig förbrukning i kWh/100 km, men den kan även ställas in individuellt. Med Mercedes‑Benz Truck App Portal går det att integrera applikationer som TruckTraining-appen eller appar för managementsystemet för vagnparken.

Digital solution content digital cockpit
Digital solution content fleetboard portal 2022

Fleetboard-portalen fungerar som källa för digitala lösningar och har till syfte att underlätta arbetet för de personer som ansvarar för vagnparken. På portalen finns alla tjänster som är anpassade för arbetet i och runt om eActros. Följande tjänster finns: Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Logbook, Mapping och Fleetboard Charge Management. De bidrar alla till att du får ut så mycket som möjligt ur din vagnpark!

Även de som kör nya eActros kan dra nytta av tjänsterna från Mercedes‑Benz Trucks Uptime.

Det intelligenta systemet registrerar alla relevanta fordonsdata – från däcktryck till motor och numera även batteriets tillstånd. I detta sammanhang har Mercedes‑Benz Trucks Uptime utvidgats med mer än 100 e-specifika regler som till exempel kontinuerligt övervakar laddning eller spänningskurvor kopplade till högvoltsbatteriet. Dessutom finns det information tillgänglig om den nya, molnbaserade kundportalen.

Genom förbindelsen mellan fordonet, Mercedes‑Benz Trucks Service och transportföretaget går det att planera verkstadsbesök och förhindra oförutsedda händelser.

Digital solution content mb uptime
Digital solution content charging

För att du alltid ska behålla kontrollen ger dig Fleetboard Charge Management en total överblick över alla interaktioner mellan dina ellastbilar och företagets laddningsstationer. Oavsett om det handlar om batteriets tillstånd, laddningsnivån, den resterande laddningstiden eller laddningshistoriken: Laddningsnätverkets transparens hjälper dig att bättre förstå och optimera laddningsförloppet för din eActros och hela infrastrukturen. Med hjälp av planeringsverktyget går det att koordinera laddningsförloppen på ett förutseende sätt och integrera laddningsrutinerna och laddningsfunktionerna sömlöst i de befintliga processerna. Det går även att utföra individuella inställningar för t.ex. starttider och avsedda laddningsnivåer.

Med hjälp av realtidsdata kan du övervaka fordonets tillstånd på distans och ingripa om det finns behov av detta. Du kan se var dina fordon befinner sig och du får relevanta fordonsdata, till exempel om aktuell laddningsnivå eller batteriets tillstånd. Allt visas på ett intuitivt och översiktligt sätt med hjälp av en enkel knapptryckning!

Digital solution content mapping
Digital solution content logbook

Med hjälp av den digitala körjournalen har du alltid tillgång till en helhetsbild. Den ger dig en överblick över hela historiken och innehåller alla körningar för ett fordon. På så sätt kan du snabbare få grepp om sammanhangen. Det hjälper dig att härleda vad som är särskilt viktigt för en ellastbil och visar på ett översiktligt sätt hur det har gått med varje enskild körning. Lastbilens aktiviteter under dagen är uppdelade i de tre huvudtillstånden körning, stillastående och laddning. Översiktlig information om hastigheten under körningen, totalvikten, höjden eller temperaturen gör det möjligt att fastställa utnyttjandegraden, problem och optimeringspotential för varje fordon på daglig basis. Detaljerade filteralternativ hjälper personen som ansvarar för vagnparken att organisera data enligt individuella kriterier och att förse dem med korrekta upplysningar.

Mercedes-Benz Truck App Portal är den nya marknadsplatsen för alla appar som gör dina lastbilar ännu mer effektiva. Det gör att du kan förbereda fordonet för särskilda användningsändamål i realtid. Nya användningsområden och arbetsflöden, som t.ex. appen TruckTraining, kan installeras i lastbilen direkt från portalen. De underlättar inte bara arbetet för förarna, utan ökar även effektiviteten för hela vagnparken.

Digital solution content truck app portal
Digital solution content eActros night
Uppåt