eActros och dess service
eMobility

eActros och dess service

Mer än bara en lastbil.

Hållbar, framtidsorienterad, innovationsdriven och tyst: detta är den första helt elektriska lastbilen från Mercedes‑Benz Trucks. eActros är dock mycket mer än bara en lastbil. Den utgör en del av den integrerade eActros-lösningen, som förutom lastbilen med de klassiska tjänsterna även innehåller den nya eConsulting-tjänsten och nydanande digitala lösningar. Allt detta för att komma en bit närmare målet för lokal utsläppsfrihet.

Med eActros 300 Tractor utvidgas portföljen för den lokala CO2-neutrala tunga distributionstrafiken i stadsmiljö. Som en del av den integrerade eActros-lösningen möjliggör därmed även eActros 300 trailerdragare en sömlös omvandling av vagnparken till den lokala utsläppsfriheten.

Det finns två varianter av eActros med tre eller fyra batterier ute på vägarna. Vart och ett av dessa speciella litiumjonbatterier har en kapacitet på cirka 112 kWh3005. Detta betyder att den totala batterikapaciteten uppgår till cirka 3363004 respektive 448 kWh3004. Denna energi gör det möjligt att tillryggalägga sträckor på upp till 330 km3006 respektive 400 km3002, varvid den exakta räckvidden bland annat kan variera alltefter topografi, körförhållanden, yttertemperatur, laddning och påbyggnad. Med sin mycket goda uthållighet är eActros som skapad för tung distributionstrafik i stadsmiljö.

Simulera din användning med räckviddskalkylatorn.

EActros content reach
EActros content charging

Bensinstationen omvandlas till laddningsstation. Det standardiserade laddningssystemet gör laddningen av eActros så intuitiv som möjligt: Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen, lås upp bilen, anslut CCS-Combo-2-kontakten till bilens laddningsuttag (den låses automatiskt) och sedan kan laddningen börja!

Vid en laddningseffekt på 160 kW tar det knappt mer än en timme från 20 till 80 procents laddning (när man har tre batterier3009) respektive omkring halvannan timme (när man har fyra batterier) innan man kan komma ut på vägarna igen. Den genomsnittliga laddningstiden beror bland annat på yttertemperaturen och fordonets temperatur, batteriernas laddningsnivå samt laddningsstationens laddningseffekt. För att avsluta den strömförda laddningen måste stoppknappen bredvid laddningsuttaget tryckas in och fordonet låsas upp.

Pano eActros tractor

Givetvis kommer den eActros i serie med beprövade körhjälpssystem från Mercedes-Benz Trucks, vilka stöder föraren i synnerhet vid körning i stadsmiljö: från assistenter för stabilitetsreglering, filhållning, uppmärksamhet och svängning via Active Brake Assist 5 och däcktryckskontroll till krängningsregleringsassistenter.287 Förarhytten är dessutom utrustad med ett nytt brandlarm och larmsystem för att i god tid varna föraren vid en nödsituation. På detta sätt vill vi göra arbetet i tung distributionstrafik i stadsmiljö säkert och effektivt.

Dessutom är alla eActros-varianter som standard utrustade med det lagstadgade Acoustic Vehicle Alert System. Detta är ett akustiskt varningssystem som spelas upp i hastigheter upp till 60 km/h för att informera trafikanter om fordonet. Detta kan ge ökad säkerhet.

EActros content safety

Mercedes‑Benz Trucks specifika eAchse med två motorer med en kontinuerlig effekt på 330 kW och en toppeffekt på 400 kW möjliggör en ögonblicklig och kraftfull acceleration. Denna överväldigande körupplevelse stöds en av en växellåda med två växlar och en låg tyngdpunkt.

Tack vare seriemässig montering av Multimedia Cockpits och MirrorCam, en synnerligen låg bullernivå i förarhytten och mindre vibrationer (då ingen motor befinner sig under förarhytten), blir körningen och arbetet med den eActros så avspänt och stressfritt som möjligt.

I service-fall tas du om hand på ett fackmannamässigt sätt av Mercedes‑Benz Trucks Service-Partner – på verkstaden och på plats av vår OnRoadService.

Högt fordonsutnyttjande och fullständig översikt över alla servicekostnader till attraktiva avgifter - serviceavtalet Mercedes‑Benz Trucks Complete med Mercedes‑Benz Trucks Uptime gör det möjlig med hjälp av ett skräddarsytt tjänstepaket. Härvid användas bara originaldelar från Mercedes‑Benz Trucks, vilket kan bidra till att din lastbils andrahandsvärde upprätthålls.

Mercedes‑Benz Trucks Complete i Kombination med Mercedes‑Benz Trucks Uptime: Ditt Alltid-lugn-och-ro-paket!

Ditt Alltid-lugn-och-ro-paket.

  • Översikt över alla servicekostnader
  • Omfångsrikt servicepaket för alla verkstadsarbeten inklusive reservdelar
  • Uteslutande originaldelar från Mercedes‑Benz Trucks
  • Vägledning och stöd för från tidssamordning till faktureringskontroll
  • Intelligent fordonsnät med Mercedes‑Benz Trucks Uptime
  • Särskilt attraktiva månadsavgifter
  • Löptider för serviceavtal på upp till sex år och upptill 360 000 km beroende på fordonets utrustning

Som komplettering till den lagliga garantin, erbjuder Daimler Truck en tidsmässigt utvidgad garanti3007 för drivlinan och högvoltsbatteriet.

eActros kan mäta sig med vår konventionella Actros. Således erbjuder vi våra kunder attraktiva återköpsanbud för "begagnade lastbilar" även för eActros via vår beprövade TruckStore.

EActros content truckstore

Du kan få mer information om eActros och dess möjligheter av en Mercedes‑Benz Trucks återförsäljare.

 
Ett urval av eActros-modellerna
i jämförelse.
Maximala fordonslängder 9 300 mm 6.150 mm
Bredd 2 500 mm/aluminiumfälgar 2 550 mm 2 500 mm/aluminiumfälgar 2 550 mm
Typserie 983.003 983.493
Axelavstånd 5 500 mm 4.000 mm
Tillåten totalvikt 19 ton 19 ton (40 ton)
Nyttolast utan påbyggnad 10,6 ton ca 10,4 ton
Förarhytt/motortunnel M Classic Space/motortunnel 170 mm M Classic Space/motortunnel 170 mm
Axeltryck (luftfjädring) 8,0/11,5 8,0/11,5
Motoreffekt (max./cont.) 400/330 kW 400/330 kW
Gränssnitt elektriskt kraftuttagssystem – Low Power Topp: 32 kW (vid 50 % SoC); kont.: 20 kW (vid 50 % SoC) Utveckling pågår
Gränssnitt elektriskt kraftuttagssystem – High Power Topp: 52 kW (vid 50 % SoC); kont.: 30 kW (vid 50 % SoC) Utveckling pågår
Max. hastighet 89 km/h 89 km/h
Växellåda 2 växlar (+2 backväxel) 2 växlar (+2 backväxel)
Batterier Litiumjonbatterier Litiumjonbatterier
Antal batteripaket 3 3
Räckvidd Upp till 330 km3006 Upp till 220 km3013
Installerad batterikapacitet 336 kWh3004 med 3 pack (vardera 112 kWh) 336 kWh3004 med 3 pack (vardera 112 kWh)
Laddeffekt Max. 160 kW Max. 160 kW
Inläsningstid3009 20 – 80 %: ~ 1h 15 min 20 – 80 %: ~ 1h 15 min

Li-Jon – UN 38.3.

UN 38.3 Provsammanfattning.
Tillverkare och försäljare av celler eller batterier, som innehåller litium och som har tillverkats efter de 30 juni 2003, måste ställa provsammanfattningen till förfogande, som fastställts i handboken Prov och Kriterier del III, underavsnitt 38.3, stycke 38.3.5. På denna sida finns de motsvarande provsammanfattningarna för dina Mercedes‑Benz Trucks-fordon. Ytterligare information om farliga material finns på webbplatsen Hantering av farligt gods och farliga material.

Batterier för fordonets elsystem och högvoltsbatterier.
Här finns UN 38.3-provsammanfattningen, som du behöver för transport av dina Mercedes‑Benz Trucks-fordon med litium-jon-teknologi.

Ladda ned testcertifikatet

Uppåt