eMobility

Skräddarsydd nyckelfärdig laddningslösning.

Vår integrerade eActros-lösning gör det möjligt för oss, att erbjuda dig skräddarsydda, nyckelfärdiga laddningslösningar och att följa med dig under hela processen. Inom ramen för vår eConsulting svarar vi tillsammans med dig på alla frågor, som måste klaras upp på vägen till en friktionsfri och sömlös integrering av eTrucks i din befintliga fordonsflotta. Tack vare våra kvalificerade partner innehåller det även tillhandahållandet av den nödvändiga laddningsinfrastrukturen. Vårt Charge Management System utgör därvid den perfekta förbindelsen mellan laddningsinfrastrukturen och eTruck och möjliggör en optimal laddning av fordonen för dig. Om problem skulle uppträda under processen, oavsett om det gäller fordonet eller programvaran, har du alltid en fast kontaktperson!

Vi stöder dig tillsammans med våra partner och de nödvändiga verktygen från anslutningen till det allmänna elnätet via laddningsplaneringen till laddningsförvaltningen. Vilken laddningsinfrastruktur samt vilka program- och maskinvarulösningar som du behöver och vad det optimala laddningsförhållandet är för dig, avgörs med hjälp av användningen av dina fordon.

Några exempel: Kör du bara i ett skift och kan du utnyttja natten för att ladda fordonen fullständigt? Då räcker en låg laddningseffekt på exempelvis 50 kW. Måste lastbilarna dessutom mellanladdas under lunchrasten? Då måste laddningen genomföras med högre laddningseffekt på exempelvis 150 kW. Kontakten med din lokala energileverantör är också viktig: Hur mycket effekt erbjuder nätet och måste infrastruktur på företagets område byggas ut? Även då står vi på din sida tillsammans med våra partner.

Charging solution content energymanagement sve

För insats i tung distributionstrafik i stadsmiljö lämpar sig "Depot Charging" särskilt bra, alltså laddning på den egna depån. Vid körning i ett skift är det optimalt att köra fordonet under dagen och att ladda upp det långsamt och fullständigt under natten, när lastbilen är tillbaka i depån och inte används längre.

Om din eTruck körs i fler skift, måste du tillgripa andra laddningssätt. Opportunity Charging, alltså tillfällig laddning, är alltid möjlig, när fordonet tillfälligt står stilla. Batterierna kan laddas upp delvis under denna begränsade tidsrymd, till exempel vid urlastning av en frakt vid leveransens mål. Laddningstiden uppgår här till mellan 30 och 90 minuter.

Modell

Modell image

Laddeffekt

Välj laddningsområde.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Restackumulator
Laddningskapacitet 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Laddtiden som visas i verktyget har baseras på en linjär beräkning samt internt fastställda värden under optimala villkor, bl.a. vid över 20 °C omgivningstemperatur. Laddningsnivån utgår från det angivna värdet på bilens display.
  • eActros kan laddas med en effekt på upp till 160 kW: De tre batteripaketen behöver på basis av internt fastställda erfarenhetsvärden vid optimala betingelser, bland annat vid en omgivningstemperatur på 20°C ungefär lite mer än en timme, för att laddas från 20 till 80 % vid en vanlig likstömssnabbladdningsstation med en laddningsström på 400 A.

Med hjälp av ditt individuella laddningskoncept, alltså antalet laddningsstationer, vad för slags körningar som du har, de möjliga laddningstiderna och den erforderliga laddningseffekten, kan det kontrolleras, huruvida den hittillsvarande nätanslutningskapaciteten räcker till. Din nätanslutning måste motsvara ditt maximala laddningsbehov av exempelvis belysning, datormaskinvara, klimatisering och produktionsanläggningar. Eftersom dessa befintliga effektbehov höjs av eTruck-laddningsstationernas energibehov, måste den lokala energileverantören kontrollera, huruvida din anslutning till det allmänna elnätet kan täcka detta ytterligare effektbehov. Om detta inte passar dig, blir eventuella konstruktionsmässiga åtgärder erforderliga, vid vilka såväl Mercedes‑Benz Trucks som våra partner och din lokale energileverantör gärna stödjer dig.

Charging solution content network connection sve

Fleetboard Charge Management ger dig en helhetsöverblick över alla växelverkningar mellan dina eTrucks och företagets egna laddningsstationer – för på detta sätt behåller du alltid kontrollen. Från batterinivån via laddningsladdningstillståndet till den kvarvarande laddningstiden eller till laddningshistoriken: Du drar fördel av den fullständiga transparensen över laddningsnätet.

Därigenom kan du bättre förstå laddningsförhållandet för din eActros och hela infrastrukturen och lättare upptäcka möjligheterna till optimering. Charge Management hjälper dig att samordna laddningar på ett förutseende sätt och till exempel att utnyttja den tillgängliga anslutningseffekten i din depå på bästa möjliga sätt.

Detta gör det dessutom möjligt, att foga in laddningsrutiner respektive laddningens uppträdande friktionsfritt i den befintliga processen. Enskilda inställningar som avgångstider och målbatterinivåer kan likaså företas när som helst.

För att kunna erbjuda våra kunder både fordonskoncept och bästa möjliga laddningsinfrastruktur för elektromobilitet och stå vid din sida alla frågor om planerings-, ansöknings- och genomförandeprocesser, har vi ingått ett strategiskt partnerskap med Siemens Smart Infrastructure, ENGIE och EVBox Group.

Efter många kompatibilitetstests med Mercedes‑Benz Trucks' laddningsförvaltningssystem stöder dessa partner oss med sina komplementära specifika tekniska kunskaper om energiförsörjning och tillhandahåller laddningsinfrastrukturlösningar för laddning vid den centrala depån. I eConsulting-processen tas en realistisk användningsprofil fram för våra kunders individuella tillämpningsändamål, på vilkas bas de kan besluta, huruvida och på vilket sätt de skulle utnyttja tjänster.

Analysen av depåerna, konstruktionen av lämplig infrastruktur samt intelligenta laddningslösningar såväl som underhåll och service av hela laddningsinfrastrukturen kan sedan tas över av en av våra partner i fortsättningen. Därvid befinner de sig i ett nära utbyte med Mercedes-Benz Trucks i alla faser.

Charging solution content partnership

Elektrifiering av en depå kräver tillräckligt med ledtid. Tidsrymden från det första rådgivningstillfället till leveransen av en eTruck kan variera och uppgår exempelvis till upp till tolv månader.

Alltefter förutsättningarna och kraven kan planeringen och den fullständiga monteringen av laddningsinfrastrukturen inklusive monteringen av nätanslutningen i regel vara i från tre till tjugufyra månader. Därför är det tillrådligt att ta med den lokale energileverantören i god tid i planeringen av laddningsinfrastrukturen.

Charging solution content time period sve
Uppåt