eMobility

Överväldigande körupplevelse.

330 kW kontinuerlig effekt, 400 kW toppeffekt: Detta är den nya eActros. Den som sitter bakom ratten, kan glädja sig åt den ögonblickliga, kraftfulla accelerationen och den smidiga körningen. Det hela möjliggörs av dess Mercedes-Benz-specifika eAchse med två motorer, som stöds av en snabb växellåda med två växlar, samt av en låg tyngdpunkt.

Så här tyst har det aldrig varit i en förarhytt från Mercedes-Benz Trucks. Vid maximal acceleration är bullernivån från drivlinan i eActros reducerad med upp till 10 decibel. Detta motsvarar en halvering av den förnumna ljudstyrkan jämfört med en vanlig lastbil! Eldriften innebär ytterligare en fördel: Körningen blir ännu mer vibrationsfri och därmed bekvämare. Det förebygger trötthet hos föraren och kan öka koncentrationsförmågan.

Driving experience content silence
Driving experience content working

Den digitala arbetsplatsen i eActros är fullständigt nätansluten och intuitiv. Dess State-of-the-Art-Multimedia Cockpit tillsammans med MirrorCam är dess kommandocentral och särskilt inriktad mot e-relevanta teman. Multimedia Cockpit fascinerar genom en ny, omarbetad visningsenhet och erbjuder en överblick över all e-specifik information, såsom räckvidden i avstånd och tid, den aktuella och genomsnittliga förbrukningen i kWh/100 km såväl som laddningsnivån. Och gör det möjligt för dig, att när som helst få ut det bästa av ditt fordon.

För att från början möjliggöra den bästa möjliga körupplevelsen, erbjuder vi alla eActros-förare en rad speciella utbildningar, som enkom är anpassade till de särskilda kraven för eTruck. Här behandlas grundläggande arbetssteg såsom säker laddning av lastbilar och hämtning av e-specifik information men framför allt tränas hanteringen av det nya ePowertrain och av den intelligenta bromskraftsåtervinningen för räckviddsoptimerande och ackumulatorvänlig körning.

Driving experience content preparation
Uppåt