eMobility

Garanterad hållbarhet.

Vi tror på Parisavtalet – eftersom hållbarhet inte är ett modeord för oss, utan ett viktigt synsätt. För att bidra till detta globala mål har vi tagit fram en tydlig tidtabell för en CO₂-neutral transportindustri. eMobiliteten är vår nyckel till hållbarhet och med eActros lever vi redan idag: med lokalt CO₂-neutrala transporter.

För oss går hållbarhet utöver eldrivna lastbilar. När det gäller att reducera CO₂ ser vi till helheten. Därför kommer alla europeiska Daimler-fabriker att producera CO₂-neutralt från och med 2022. Dessutom minskar vi konsekvent våra CO₂-utsläpp för en klimatneutral produktion och strävar efter att eliminiera dem helt där detta är möjligt. Utöver att köpa förnybar el utökar vi också vår produktion av förnybar energi på våra anläggningar. Ett övergripande elavtal ska dessutom garantera att alla platser i Tyskland där Daimler Truck AG finns ska kunna täcka hela sitt strömbehov med ström från förnybara energikällor som vind-, sol- och vattenkraft.

Sustainability content co2 neutral production

I direkt jämförelse är eActros 300/400 upp till dubbelt så effektiv som en diesellastbil. Det beror på att den använder energin effektivt med hjälp av sin elektriska drivlina och regenereringen (genom den mycket höga återvinningen av inbromsningsenergin). Den skräddarsydda lösningen för eldrivna lastbilar med fokus på tung distributionstrafik i stadsmiljö övertygar genom en optimerad vikt på drivlinan, ökad effektivitet och tyst körning. Den elektriska axeln med två separata elmotorer ger en toppeffekt på 400 kW.

Energi- och resurssnål körning beror inte bara på hur effektiv drivlinan är, utan hänger också mycket på förarens körstil och föraregenskaper.

Energi- och resurssnål körning beror inte bara på hur effektiv drivlinan är, utan hänger också mycket på förarens körstil och föraregenskaper. Därför erbjuder Mercedes-Benz Trucks en egen förarutbildning som är speciellt anpassad till eActros 300/400. Med början i grundläggande arbetsmoment som att ladda lastbilen, hämta e-specifik information och använda den i den dagliga körningen ska deltagarna lära sig att hantera den nya elektriska drivlinan. Utbildningen innehåller smarta knep som behövs för att utnyttja regenereringen optimalt och på så sätt kunna optimera räckvidden och spara på batteriet.

Sustainability content e specific

Båda teknikerna möjliggör en ren transport. Om det är lätt att planera turerna och lasten är den rätta, tydliggörs det batteridrivna systemets styrkor: Det kombinerar en extremt hög energieffektivitet med låga energikostnader. Men när det handlar om långa sträckor och flexibilitet vad gäller avstånd och last kommer bränslecellsdriften med flytande väte, som utvecklats av Mercedes-Benz Trucks, snart vara att föredra. I detta fall är räckvidden för en enda tank bränsle betydligt längre, och tekniken kommer att finnas i kommande modeller.

Eftersom båda drivningstyperna ger möjlighet till lokalt CO₂-neutrala transporter har Mercedes-Benz Trucks varit tidiga med att börja utveckla dem. I dag kan vi presentera konkreta lösningar: eActros serietillverkas från och med 2021. Och detta är bara början, år 2039 räknar Mercedes‑Benz Trucks med att kunna erbjuda en lämplig elektrifierad lösning för nästan varje behov. Från lätta, lokala transporter till tung internationell fjärrtrafik.

Uppåt