eMobility

Optimerade totalkostnader

Vi gör allt för, att du vid dagens slut skall få den bästa möjliga överblicken över kostnaderna på din väg mot eMobilitet. Därför är kostnadshantering en viktig del av vår eConsulting, med vilken vi erbjuder dig en genomskinlig kostnadsstruktur, stödjer dig vid optimeringen av ditt "Total Costs of Ownership" (Den totala kostnaden för ägarskapet) (till exempel genom låga sammantagna energikostnader), identifierar möjliga finansiella incitament och åtar oss att understödja vid ansökningar om så önskas.

Total cost of ownership content time

Överblick över totalkostnaderna.

Vi vet, att du inte bara utför ditt arbete för nöjes skull, utan också vill förtjäna pengar på det. Av detta skäl är en genomskinlig översikt över dina finanser viktig. Din "Total Costs of Ownership" (TCO) (totala kostnader för ägarskapet) beräknar vår eConsultant åt dig med hjälp av vårt interna kostnadsverktyg, som erbjuder de följande fördelarna:

  1. den genomskinliga jämförelsen mellan TCO för en eTruck och en diesel-lastbil,
  2. Ad-hoc-simuleringar av de viktigaste faktorerna, som påverkar TCO,
  3. Lagrings-/laddningsfunktion för ingivna tillämpningsfall och jämförelser samt valfria rapporter.

Granskning av lönsamheten för elektrifieringen av din fordonspark företas tillsammans med våra eConsulting-experter. Förutom kostnader granskas även möjliga främjanden. Med vårt Daimler Truck Incentive Tool hjälper vi dig, att identifiera möjliga incitament respektive fördelar på din marknad eller i ditt land. Vart och ett av dessa länder erbjuder olika attraktiva incitament.

Vid elektriska fordon och laddningsinfrastruktur består de faktiska fördelarna av bidrag, skattenedsättningar respektive skattebefrielse och lån. Härtill kommer ytterligare förmåner som lägre vägtullar, lägre kostnader för fordonsregistreringar, kostnadsfri parkering eller befrielse från körförbud i stadskärnor.

Vårt eConsulting-Team råder dig gärna, när du skall välja de incitament som är tillämpliga för dig. Om du har beslutat dig för, att ansöka om bestämda incitament, kan du, om du så önskar, få understöd av en partneragentur: från insamling av nödvändiga dokument till avsändningen.

Uppåt