eMobility

Flexibel fordonsanvändning.

Utmaningar är bara ett problem om man inte vet hur man ska övervinna dem. Därför står vi vid våra kunders sida hela vägen till elmobilitet. Allt för att maximera nyttan med din ellastbil! Hur vi uppnår det? Genom att inte lämna dig ensam med din lastbil utan tillhandahålla en integrerad lösning. Tack vare vår eConsulting-process, våra innovativa digitala lösningar, omfattande servicetjänster och särskilda utbildningar hittar vi ett helhetspaket som är skräddarsytt efter dina behov.

eActros drivs med speciella litiumjonbatterier – med en installerad kapacitet på cirka 112 kWh3005 per batteripaket – och har verkligen kraft så det räcker. I sina båda varianter med tre eller fyra av dessa batterier har den en total batterikapacitet på cirka 336 kW3004 respektive 448 kW3004 på gatan. Med den energin klarar eActros sträckor på upp till 300 km3006 respektive 400 km3002. Den exakta räckvidden kan variera beroende på topografi, körförhållanden, yttertemperatur, last och påbyggnad. Med sin mycket goda uthållighet är eActros som skapad för tung distributionstrafik i stadsmiljö.

Video 400km

Räckvidden har fastställts internt under optimala villkor, bland annat med 4 batteripaket efter förkonditionering i distributionstrafik med dellast utan släpvagn i 20 °C yttertemperatur.

För att fastställa räckvidden för eActros måste man till exempel ta hänsyn till individuella faktorer som påbyggnad, last, yttertemperatur och användning. Med räckviddsverktyget får ni inledande information om användningsmöjligheterna för eActros enligt era parametrar. För en mer detaljerad analys står eTruck Ready-webbplatsen till ert förfogande. 

Modell

Modell image

Påbyggnad

Yttertemperatur

Last

Användningsområde

Din räckvidd:

0 100 200 300 400 km
0 100 200 miles
 • Den ungefärliga räckvidden som visas i verktyget har fastställts internt under realistiska villkor och är bl.a. beroende av den individuella fordonsanvändningen, bilens utrustning samt ytterligare andra faktorer.
 • Räckvidd ”upp till 300 km”: Räckvidden har fastställts internt under optimala betingelser, bland annat med 3 batteripaket efter förkonditionering i distributionstrafik med dellast utan släpvagn vid en yttertemperatur på 20 °C.
 • Räckvidd ”upp till 400 km”: Räckvidden har fastställts internt under optimala villkor, bland annat med 4 batteripaket efter förkonditionering i distributionstrafik med dellast utan släpvagn i 20 °C yttertemperatur.
Usability content everywhere

eActros kör smidigt genom tid och rum. Tack vare sin elmotor kan den utan problem vara aktiv i stadstrafiken både dag och natt. Då kör den inte bara utan CO₂-utsläpp utan dessutom extremt tyst. På så vis kommer den runt ljudbaserade förbud mot nyttofordon som redan planeras i flera städer. Vid 20 km/h ger den med en volym på ca 60 decibel inte mer ljud ifrån sig än ett samtal mellan två personer.

Din resa in i elmobilitetens värld börjar med dig – med ett koncept för att elektrifiera din fordonsflotta baserat på en analys av sträckorna dina egna fordon kör. Du kan sedan pröva hur eTruck Ready passar dig redan i förväg med hjälp av appen med samma namn. Inom ramen för vår eConsulting kan rutterna från eTruck Ready-appen analyseras närmare.

Analysera bekvämt och utan körning om en eActros passar för era rutter, och undersök med hjälp av era individuella parametrar hur en ellastbil kan användas för era behov.

Webbplatsen är avsedd för dig som:

 • utan körning vill undersöka eActros potential för era rutter
 • vill analysera rutter enligt individuella parametrar i verktyget
 • söker inledande information om era användningsmöjligheter för eActros.
Content usability etruck ready mockup 01
Etruck ready app

Via denna kan du på ett helt okomplicerat sätt stämma av körsträckorna för dina konventionella lastbilar med de insamlade uppgifterna för batterielektriska fordon från Mercedes-Benz och Daimler Trucks.

Appen lämpar sig om du:

 • inte har kommit i kontakt med ämnet ellastbilar tidigare och har ett allmänt intresse för elmobilitet,
 • behöver inledande information om räckvidd hos och användning av en ellastbil,
 • vill testa elektrifieringspotentialen hos din befintliga lastbilsflotta.

Låt våra eConsultant-medarbetare hjälpa dig att göra en detaljerad ruttanalys som går djupare än vid en Self Check (via eTruck Ready-appen) med detta verktyg.

Det används när du:

 • känner till gränserna och specifikationerna för en ellastbil,
 • har en idé om hur och var du vill använda ellastbilen,
 • redan har definierat rutter eller vill planera nya rutter för ellastbilsanvändning.
Content usability etruck ready mockup 02

Förbättrad fordonstillgänglighet även för ellastbilar – både på plats och i molnet. Därför har vi inte bara anpassat Mercedes-Benz Uptime efter eActros och de tillhörande e-specifika komponenterna utan arbetar dessutom för att successivt rusta våra verkstäder för de särskilda kraven inom elmobilitet. Vårt beprövade, intelligenta system kopplar kontinuerligt samman eActros, den e-specifika Mercedes-Benz-servicen och dig, och registrerar då alla relevanta fordonsuppgifter – från däcktryck över hela den elektriska drivlinan och nu även till batteristatus. Denna kontinuerliga överblick över den aktuella tekniska statusen för din eActros gör det lättare att planera verkstadsbesök och kan förhindra oplanerade stillestånd. Allt detta bidrar till att göra ditt arbete så effektivt som möjligt!

Uppåt