Effektivitet
Actros F

Effektivitet

Sparsam från grunden.

En mycket ekonomisk lastbil. Actros F står för tillförlitlig och bränslesnål fordonsteknik, låga kostnader och hög avkastning vid fjärrtrafik. Kort sagt: mer effektivitet. Låg bränsleförbrukning är avgörande för en god driftsekonomi för lastbilen. Det är en egenskap som Actros F fått bevisa i verkliga livet. Den lägre bränsleförbrukningen är avgörande för lastbilens driftsekonomi – och kan nu optimeras ytterligare med den vidareutvecklade motorn OM 471, som finns som tillval.

Lägre bränsleförbrukning

Lägre bränsleförbrukning

Ju lägre förbrukning, desto lägre totalkostnader för lastbilen, särskilt vid fjärrtrafik och tung distributionstrafik. Därför har vi även gjort allt för att Actros F ska få en ännu lägre förbrukning som standard.

Låg totalkostnad

Låg totalkostnad

Med våra lastbilar får du fordon med särskilt god driftsekonomi.

Flexibel fordonsanvändning

Flexibel fordonsanvändning

Tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan bilen, Mercedes-Benz service och ditt transportföretag kan användningen och utnyttjandet av bilarna samt effektiviteten i dina logistikprocesser öka märkbart.

Predictive Powertrain Control

Predictive Powertrain Control

Med Predictive Powertrain Control4001 kan du köra ännu mer bränslesnålt, såväl på motorväg och landsväg som på gator inne i städer.

Uppåt