Predictive Powertrain Control
Actros F

Predictive Powertrain Control

Kör helt enkelt bättre – med Predictive Powertrain Control.

Tack vare Predictive Powertrain Control är din lastbil som standard ännu bränslesnålare när du är ute på vägarna i fjärrtrafiken. Systemet integrerar ett körsätt anpassat till topografin i växlingsautomatiken, vilket tillsammans med den exakt anpassade växlingsstrategin möjliggör bränslebesparingar på upp till 5 %.1066 Och detta inte bara på motorväg utan även på landsväg.

Fördelarna i korthet.

  • Upp till fem procent lägre bränsleförbrukning1066
  • Avkänning av vägsträckningen och kommande nedförsbackar, uppförsbackar, korsningar och rondeller
  • Automatisering av växlingstidpunkter, växlingar och farthållarens inställda hastighet
  • Integrering av trafikberoende inställningar samt vägmärkesassistent
  • Kan nu användas även på landsväg, inte bara motorväg

Oavsett om du kör i branta berg, före ett krön, nedförsbackar, sänkor eller på plana vägar – tack vare satellitstödd navigation och exakta 3D-kartor kan Predictive Powertrain Control känna igen kommande körsituationer i ett tidigt skede och agera förutseende. Predictive Powertrain Control beräknar oavbrutet fordonets rörelseenergi och kan utnyttja denna t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget, vilket reducerar släpförluster och kan spara bränsle. Dessutom kan systemet anpassa växlingarna till den förestående körsituationen, alltså exempelvis genom att utföra färre växlingar och större växlingssteg.

Den intelligenta integrationen av Predictive Powertrain Control kan dessutom registrera t.ex. svängönskemål vid aktivering av blinkers och inleda en förbrukningsreducerande rullfas och lägga in det utökade Top Torque1070 i körlägena Standard och Power.

Alla bilder ska uppfattas som exempel och kan avvika från konfigurationerna som finns att beställa. Med reservation för ändringar.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Det rätta programmet för varje körsituation: Välj mellan Standard, Economy, Fleet och Power. Men även särskilda villkor som Offroad, Heavy, Municipal och Fire omfattas.

Och även inom det aktuella körprogrammet kan föraren när som helst välja mellan fyra körlägen1068 – med A och A economy som standard, kompletterat med ytterligare ett autoläge plus manuellt.

Uppåt