Lägre bränsleförbrukning
Actros F

Lägre bränsleförbrukning

Ju lägre bränsleförbrukningen är, desto lägre blir totalkostnaden.

Ju lägre förbrukning, desto lägre totalkostnader för lastbilen, särskilt vid fjärrtrafik och tung distributionstrafik. Därför har vi även gjort allt för att Actros F ska få en ännu lägre förbrukning som standard.

Den finslipade aerodynamiken för Actros F bidrar till ett mycket lågt luftmotstånd – och därmed en lägre förbrukning.4003

Fördelarna i korthet.

  • Sparsamma, tillförlitliga Euro VI-motorer i två cylindervolymklasser.
  • Exakt avstämda drivlinekonfigureringar med 12-växlad växlingsautomatik och optimerad axelutväxling
  • Förbrukningsreducerande körprogram
  • Fantastisk aerodynamik
  • Bränslereducerade sekundärförbrukare

Så blir det roligt att spara: 3:e generationen av motorn OM 471 med nyutvecklat förbränningssystem och ny integrerad avgaskontrollstrategi ger lastbilen förbättrad drivning. Två turboaggregat som är anpassade till respektive användningsområde ökar prestandan.

Det nyutvecklade, förbrukningsoptimerade turboaggregatet för de lägre och mellersta effektvarianterna av motorn OM 471 av 3:e generationen möjliggör en bränslebesparing jämfört med föregående modeller. Även de högre effektvarianterna har nytta av de motorinterna åtgärderna när det gäller bränsleförbrukningen – upp till 4 % jämfört med föregående motor – i kombination med ett effektoptimerat turboaggregat. Tack vare lägre förbrukning med 350 kW (476 hk) och som tillval med 330 kW (450 hk) sjunker inte bara kostnaderna. Även koldioxidutsläppen minskar.

Content om471

De sparsamma Euro VI-motorerna finns i två cylindervolymklasser från 10,7 till 15,6 l och i totalt 13 effektklasser från 240 kW (326 hk) till 390 kW (530 hk).

Avgasåterföring:
Tack vare kyld avgasåterföring bildas mindre kväveoxid och partiklar vid förbränningen.

Dieselpartikelfilter:
Det slutna dieselpartikelfiltret är så effektivt att nästan inga partiklar alls släpps ut. AdBlue® doseras till avgaserna utan luft med en optimerad doseringsenhet.

Alla Euro VI-motorer utmärker sig genom en låg förbrukning. Till detta bidrar även de bränslesnåla körprogrammen, en optimerad bakaxelutväxling och Predictive Powertrain Control1. Intelligenta sekundärförbrukare och avancerad aerodynamik gör också sitt till.

Actros F är som standard utrustad med körprogrammet ”economy/power”. Körprogrammet economy är anpassat för fjärrtrafik och bidrar till ännu högre effektivitet. Med körprogrammet power kan du när som helst hämta ut maximal effekt, till exempel i uppförsbackar. Som tillval i stället för körprogram power finns körprogram economy+, som har utformats särskilt i förhållande till maximal topphastighet och växlingskarakteristik.

Eco-Support1054 ger föraren värdefull information om hur ekonomisk förarens körstil är med hjälp av en grafisk analys. Den tar hänsyn till acceleration, inbromsning, jämnhet och rullning.

Uppåt