Hög säkerhet
Actros F

Hög säkerhet

Vi har säkerheten i generna.

För att skydda förare, fordon och andra trafikanter är Actros F redan i grundutförande utrustad med en mängd säkerhetskomponenter. Digitala assistenter fritar inte föraren från ansvar men kan på ett effektivt sätt hjälpa föraren i kritiska situationer. Ett exempel är Active Brake Assist 5285, 287: Funktionen kan i vissa situationer automatiskt göra en full inbromsning av fordonet när stillastående och rörliga objekt upptäcks. Dessutom kan nämnas filhållningsassistent287, släpvagnsstabilitetsassistent287 och trötthetsvarnare287.

En särskild risksituation är högersvängar i städer och samhällen: I detta fall kan Active Sideguard Assist287, 1, 207, 209, 210 (tillval) varna föraren i vissa situationer inom systemets gränser, och till och med utlösa en automatisk inbromsning.

Fördelarna i korthet.

  • Omfattande säkerhetsutrustning är standard, inklusive Active Brake Assist 5285, 287, stabilitetsregleringsassistent287, körfältsassistent287 , trötthetsvarnare287 och Follow-me-Home-belysning
  • Avståndshållare287, 98 med Stop-and-go-funktion, Active Sideguard Assist287, 1, 207, 209, 210, vägmärkesassistent287, 256, elektronisk parkeringsbroms, stabilitetsregleringsassistent för släpvagn287, 246
  • Tack vare automatiskt hel-/halv-/kurvljus1, 243 och LED-bakljus1 både ser och syns du bättre
  • Vidvinkelljus1, dimljus1

Bilderna är bara exempel och visar inte originalfordonens faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes-Benz Truck återförsäljare för mer information.

Uppåt