Effektivitet
Actros L

Effektivitet

Sparsam från grunden.

En lastbil för extra hög lönsamhet. Inom fjärrtrafik står Actros L för tillförlitlig och bränslebesparande fordonsteknik, lägre kostnader och högre intäkter. Kort sagt: mer effektivitet. Låg bränsleförbrukning bidrar på ett avgörande sätt till lastbilens lönsamhet. Det är en egenskap som Actros L har bevisat vid daglig användning – och som med motor OM 471 av 3:e generationen nu kan optimeras ytterligare.

Lägre bränsleförbrukning

Lägre bränsleförbrukning

Ju lägre förbrukning, desto lägre totalkostnader för lastbilen, särskilt vid fjärrtrafik. Därför har vi även gjort allt för att Actros L ska få en ännu lägre förbrukning som standard.

Låg totalkostnad

Låg totalkostnad

Med våra lastbilar får du fordon med särskilt god driftsekonomi.

Flexibel fordonsanvändning

Flexibel fordonsanvändning

Tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan bilen, Mercedes‑Benz Trucks service och ditt transportföretag kan användningen och utnyttjandet av bilarna samt effektiviteten i dina logistikprocesser öka märkbart.

Predictive Powertrain Control

Predictive Powertrain Control

Tack vare Predictive Powertrain Control är din lastbil som standard ännu bränslesnålare när du är ute på vägarna i fjärrtrafiken. Systemet integrerar ett körsätt anpassat till topografin i växlingsautomatiken, vilket tillsammans med den exakt anpassade växlingsstrategin möjliggör bränslebesparingar på upp till 5 %.1066 Och detta inte bara på motorväg utan även på landsväg.

Uppåt