Predictive Powertrain Control
Actros L

Predictive Powertrain Control

Kör helt enkelt bättre – med Predictive Powertrain Control.

Predictive Powertrain Control integrerar körlägena samt den slitagefria bromsen och det utökade Top Torque1070. Dessutom känner systemet av förarens önskemål om att svänga och inleder i god tid en EcoRoll-fas.

Fördelarna i korthet.

  • Upp till 5 %1066 lägre bränsleförbrukning som standard
  • Avkänning av vägsträckningen och kommande nedförsbackar, uppförsbackar, korsningar och rondeller
  • Automatisering av växlingstidpunkter, växlingar och farthållarens inställda hastighet
  • Integrering av trafikberoende inställningar samt vägmärkesassistent
  • Kan nu användas även på landsväg, inte bara motorväg
Content predictive powertrain control 04

Suverän och bränslesnål. Predictive Powertrain Control (liknande bild) som ingår i grundutförandet kan hjälpa föraren och bidra till lägre bränsleförbrukning även på landsvägar.

Oavsett om du kör i branta berg, före ett krön, nedförsbackar, sänkor eller på plana vägar – tack vare satellitstödd navigation och exakta 3D-kartor kan Predictive Powertrain Control känna igen kommande körsituationer i ett tidigt skede och agera förutseende. Predictive Powertrain Control beräknar oavbrutet fordonets rörelseenergi och kan utnyttja denna t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget, vilket reducerar släpförluster och kan spara bränsle. Dessutom kan systemet anpassa växlingarna till den förestående körsituationen, alltså exempelvis genom att utföra färre växlingar och större växlingssteg.

Den intelligenta integrationen av Predictive Powertrain Control kan dessutom registrera t.ex. svängönskemål vid aktivering av blinkers och inleda en förbrukningsreducerande rullfas och lägga in det utökade Top Torque1070 i körlägena Standard och Power.

Alla bilder ska uppfattas som exempel och kan avvika från konfigurationerna som finns att beställa. Med reservation för ändringar.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Det rätta programmet för varje körsituation: Välj mellan Standard, Economy, Fleet och Power. Men även särskilda villkor som Offroad, Heavy, Municipal och Fire omfattas.

Och även inom det aktuella körprogrammet kan föraren när som helst välja mellan fyra körlägen1068 – med A och A economy som standard, kompletterat med ytterligare ett autoläge plus manuellt.

Uppåt