Hög säkerhet
Actros L

Hög säkerhet

Vi har säkerheten i generna.

För att skydda föraren, bilen och andra trafikanter är Actros L redan som standard utrustad med ett stort antal säkerhetskomponenter. Säkerhetsassistanssystem fritar inte föraren från ansvar men kan hjälpa föraren i kritiska situationer. Exempelvis Active Brake Assist 5287, 285, 3021: I vissa situationer kan funktionen inom systemets gränser automatiskt utföra en full inbromsning mot stillastående och rörliga föremål. I lastbilssegmentet är detta den enda nödbromsassistenten som reagerar på fotgängare i hastigheter upp till 50 km/h. Dessutom ingår lagstadgad Lane Keeping Assist287, 3020 och stabilitetsregleringsassistent287 samt ytterligare digitala hjälpmedel som trötthetsvarnare287.

En särskild risksituation är högersvängar i städer och samhällen: Här kan Active Sideguard Assist287, 1, 248 (tillval) inom systemets gränser varna föraren i vissa situationer och kan i hastigheter upp till 20 km/h inleda automatisk bromsning tills bilen står stilla.

Dessutom kan det vidareutvecklade, aerodynamiskt sofistikerade MirrorCam287, 271 spara upp till av 1,3 % bränslet jämfört med konventionella speglar och möjliggöra bättre sikt vid A-stolparna och bakåt – i synnerhet under svåra ljusförhållanden. MirrorCam287, 271 ser dessutom till att det relevanta synfältet alltid är synligt för föraren genom att kamerabilden förskjuts digitalt vid rangering, svängning och filbyte.

Fördelarna i korthet.

  • Omfattande säkerhetsutrustning är standard, inklusive Active Brake Assist 5287, 285, 3021, stabilitetsassistent287, Lane Keeping Assist287, 3020, trötthetsvarnare287, elektronisk parkeringsbroms och Follow-me-Home-belysning
  • Vidareutvecklad MirrorCam287, 271
  • Ökad körkomfort och hög effektivitet tack vare Active Drive Assist 2287, 248, 284
  • Ytterligare säkerhetskomponenter: Avståndshållare287, 98 med Stop-and-go-funktion, Active Sideguard Assist287, 1, 248, vägmärkesassistent287, 256, släpvagnsstabilisator287, 246
  • Tack vare automatiskt hel-/halv-/kurvljus1, LED-varselljus och LED-bakljus1 både ser och syns du bättre
  • LED-huvudstrålkastare1, vidvinkelljus1, dimljus1
General Safety Regulation.

General Safety Regulation.

Genom nya föreskrifter i General Safety Regulation (GSR) blir lagstadgade standarder för ökad säkerhet i trafiken bindande inom hela EU fr.o.m. 2024. Inte nog med att lastbilarna från Mercedes-Benz redan uppfyller dessa krav idag – de har ännu högre säkerhet tack vare extra teknik.

Mer om säkerhetssystemen

Bilderna är bara exempel och visar inte originalfordonens faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes‑Benz Trucks återförsäljare för mer information.

Uppåt