Hög säkerhet
Actros L

Hög säkerhet

Vi har säkerheten i generna.

För att skydda föraren, bilen och andra trafikanter är Actros L redan som standard utrustad med ett stort antal säkerhetskomponenter. Säkerhetsassistanssystem fritar inte föraren från ansvar men kan hjälpa föraren i kritiska situationer. Exempelvis Active Brake Assist 5287, 285, 3021: I vissa situationer kan funktionen inom systemets gränser automatiskt utföra en full inbromsning mot stillastående och rörliga föremål. I lastbilssegmentet är detta den enda nödbromsassistenten som reagerar på fotgängare i hastigheter upp till 50 km/h. Dessutom ingår lagstadgad Lane Keeping Assist287, 3020 och stabilitetsregleringsassistent287 samt ytterligare digitala hjälpmedel som trötthetsvarnare287.

En särskild risksituation är högersvängar i städer och samhällen: Här kan Active Sideguard Assist287, 1, 248 (tillval) inom systemets gränser varna föraren i vissa situationer och kan i hastigheter upp till 20 km/h inleda automatisk bromsning tills bilen står stilla.

Dessutom kan det vidareutvecklade, aerodynamiskt sofistikerade MirrorCam287, 271 spara upp till av 1,3 % bränslet jämfört med konventionella speglar och möjliggöra bättre sikt vid A-stolparna och bakåt – i synnerhet under svåra ljusförhållanden. MirrorCam287, 271 ser dessutom till att det relevanta synfältet alltid är synligt för föraren genom att kamerabilden förskjuts digitalt vid rangering, svängning och filbyte.

Fördelarna i korthet.

  • Omfattande säkerhetsutrustning är standard, inklusive Active Brake Assist 5287, 285, 3021, stabilitetsassistent287, Lane Keeping Assist287, 3020, trötthetsvarnare287, elektronisk parkeringsbroms och Follow-me-Home-belysning
  • Vidareutvecklad MirrorCam287, 271
  • Ökad körkomfort och hög effektivitet tack vare Active Drive Assist 2287, 248, 284
  • Ytterligare säkerhetskomponenter: Avståndshållare287, 98 med Stop-and-go-funktion, Active Sideguard Assist287, 1, 248, vägmärkesassistent287, 256, släpvagnsstabilisator287, 246
  • Tack vare automatiskt hel-/halv-/kurvljus1, LED-varselljus och LED-bakljus1 både ser och syns du bättre
  • LED-huvudstrålkastare1, vidvinkelljus1, dimljus1

Bilderna är bara exempel och visar inte originalfordonens faktiska och aktuella tillstånd. Kontakta din Mercedes‑Benz Trucks återförsäljare för mer information.

Uppåt