Effektivitet
Actros

Effektivitet

Sparsam från grunden.

En lastbil för särskilt hög lönsamhet. Actros står för tillförlitlig och bränslesnål fordonsteknik, låga kostnader och hög avkastning i fjärrtrafiken. Kort sagt: högre effektivitet. En låg bränsleförbrukning kan bidra till lastbilens driftsekonomi på ett avgörande sätt. Detta är en egenskap som Actros har bevisat i daglig användning – och som kan förbättras ytterligare med motorn OM 471 av tredje generationen.

Särskilt i fjärrtrafik och tung distributionstrafik gäller det följande: Låg förbrukning är en avgörande byggsten för låga totalkostnader. Därför har vi hos Actros gjort allt för att standardmässigt minska lastbilens bränsleförbrukning.

För att åstadkomma ett ytterst lågt luftmotstånd och låg förbrukning har vi förbättrat aerodynamiken hos Actros ännu mer: MirrorCam287, 248 sänker till exempel bränsleförbrukningen standardmässigt med upp till 1,3 procent jämfört med konventionella speglar.

Fördelarna i korthet.

  • Sparsamma, tillförlitliga Euro VI-motorer i fyra cylindervolymklasser
  • Exakt avstämda drivlinekonfigureringar med 12-växlad växlingsautomatik och optimerad axelutväxling
  • Förbrukningsreducerande körprogram
  • Trimmad aerodynamik
  • Bränslereducerade sekundärförbrukare
Tack vare kyld avgasåterföring bildas mindre kväveoxid och partiklar vid förbränningen.
Det slutna dieselpartikelfiltret är så effektivt att nästan inga partiklar alls släpps ut. AdBlue® doseras till avgaserna utan luft med en optimerad doseringsenhet.

Tack vare Predictive Powertrain Control är din lastbil som standard ännu bränslesnålare när du är ute på vägarna i fjärrtrafiken. Systemet integrerar ett körsätt anpassat till topografin i växlingsautomatiken, vilket tillsammans med den exakt anpassade växlingsstrategin möjliggör bränslebesparingar på upp till 5 %.1066 Och detta inte bara på motorväg utan även på landsväg.

Oavsett om du kör i branta berg, före ett krön, nedförsbackar, sänkor eller på plana vägar – tack vare satellitstödd navigation och exakta 3D-kartor kan Predictive Powertrain Control känna igen kommande körsituationer i ett tidigt skede och agera förutseende. Predictive Powertrain Control beräknar oavbrutet fordonets rörelseenergi och kan utnyttja denna t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget, vilket reducerar släpförluster och kan spara bränsle. Dessutom kan systemet anpassa växlingarna till den förestående körsituationen, alltså exempelvis genom att utföra färre växlingar och större växlingssteg.

Den intelligenta integrationen av Predictive Powertrain Control kan dessutom registrera t.ex. svängönskemål vid aktivering av blinkers och inleda en förbrukningsreducerande rullfas och lägga in det utökade Top Torque1070 i körlägena Standard och Power.

Fördelarna i korthet.

  • Upp till 5 %1066 lägre bränsleförbrukning som standard
  • Avkänning av vägsträckningen och kommande nedförsbackar, uppförsbackar, korsningar och rondeller
  • Automatisering av växlingstidpunkter, växlingar och farthållarens inställda hastighet
  • Integrering av trafikberoende inställningar samt vägmärkesassistent
  • Kan nu användas även på landsväg, inte bara motorväg
Content predictive powertrain control 04

Suverän och bränslesnål. Predictive Powertrain Control (liknande bild) som ingår i grundutförandet kan hjälpa föraren och bidra till lägre bränsleförbrukning även på landsvägar.

Content predicitve powertrain control 01

Körprogram economy.

Content predicitve powertrain control 02

Körprogram Power.

Det rätta programmet för varje körsituation: Välj mellan Standard, Economy, Fleet och Power. Men även särskilda villkor som Offroad, Heavy, Municipal och Fire omfattas.

Och även inom det aktuella körprogrammet kan föraren när som helst välja mellan fyra körlägen1068 – med A och A economy som standard, kompletterat med ytterligare ett autoläge plus manuellt.

Öka din lastbils tillgänglighet avsevärt – med intelligent uppkoppling av fordon, Mercedes‑Benz Trucks service och ditt transportföretag. För märkbart effektivare logistikprocess i fjärrtrafiken och distributionstrafiken.

Mercedes‑Benz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime

Intelligent sammankoppling för ännu mer effektiv fordonsanvändning.

Fleetboard

Fleetboard

I och med att er flotta är uppkopplad mot Internet, maximeras effektiviteten.

Pålitlig hjälp på vägen

Pålitlig hjälp på vägen

Mercedes‑Benz Trucks service hjälper dig vidare professionellt. Mercedes‑Benz Trucks service24h rentav dygnet runt.

Content Actros pano efficiency

Med våra lastbilar får du fordon med särskilt låga totalkostnader. Attraktiva serviceerbjudanden från Mercedes‑Benz Trucks och ett förväntat högt restvärde i slutet av fordonets livslängd för lastbilar i både fjärrtrafik och tung distributionstrafik bidrar till detta.

Uppåt