Hög säkerhet
Actros

Hög säkerhet

Vi har säkerheten i generna.

För att skydda föraren, fordonet och andra trafikanter är Actros redan som standard utrustad med ett stort antal säkerhetskomponenter. Digitala assistenter fritar inte föraren från ansvar men kan på ett effektivt sätt hjälpa till i kritiska situationer. Exempelvis Active Brake Assist 5285, 287: Den presterar mer än vad lagen kräver och kan i vissa situationer automatiskt utlösa en full inbromsning på fasta och rörliga föremål. Dessutom ingår körfältsassistent287, stabilitetsassistent287, trötthetsvarnare287 och andra digitala hjälpmedel som exempelvis MirrorCam287, 271.

En särskild risksituation är högersvängar i tätorter: I detta fall kan Active Sideguard Assist287, 1, 248 (tillval) varna föraren i vissa situationer inom systemgränserna och till och med utlösa en automatisk inbromsning.

Översikt över säkerhets- och hjälpsystem.

 • Omfattande säkerhetsutrustning är standard, inklusive Active Brake Assist 5285, 287, stabilitetsassistent287, körfältsassistent287 , trötthetsvarnare287, elektronisk parkeringsbroms och Follow-me-Home-belysning
 • Vidareutvecklad MirrorCam287, 271
 • Ökad körkomfort och hög effektivitet tack vare Active Drive Assist 2287, 248, 284
 • Ytterligare säkerhetskomponenter: Avståndshållare287, 98 med Stop-and-go-funktion, Active Sideguard Assist287, 1, 248, vägmärkesassistent287, 256, släpvagnsstabilisator287, 246
 • Tack vare automatiskt hel-/halv-/kurvljus1, LED-varselljus och LED-bakljus1 både ser och syns du bättre
 • LED-huvudstrålkastare1, vidvinkelljus1, dimljus1
Säkerheten är det viktigaste för oss i våra lastbilar. Därför ingår Active Brake Assist 5285, 287 som standardutrustning och hjälper föraren287 genom att under bestämda förutsättningar bromsa in fordonet helt för stillastående och rörliga objekt. I vissa situationer, om fordonet kör max 50 km/h, bromsar systemet delvis eller helt in för gående eller stillastående fotgängare – på så sätt kan omfattningen vid en eventuell olycka minskas, i bästa fall kan den förhindras helt.
Active Sideguard Assist287, 1, 248 kan avlasta föraren i svängar eller vid körfältsbyte genom att i vissa situationer registrera rörliga såväl som fasta föremål i varningsområdet på höger sida eller i släpkurvan201, 211. Vid fara kan systemet varna optiskt och akustiskt. Systemet kan dessutom minska olyckans omfattning eller i bästa fall förhindra en olycka helt inom systemgränserna genom att automatiskt bromsa in fordonet tills det står helt stilla.
Under lämpliga förutsättningar registrerar körhjälpssystemet vissa vägmärken i realtid, visar de två viktigaste på kombiinstrumentet och kan på så sätt bidra till ökad säkerhet och körkomfort.
Active Drive Assist 2287, 248, 284.

Active Drive Assist 2287, 248, 284.

Active Drive Assist 2287, 248, 284 (tillgängligt för vissa Actros) hjälper föraren att hålla säkrast möjliga avstånd till framförvarande fordon och att hålla fordonet i mitten av körfältet. Systemet ökar säkerheten och avlastar föraren framför allt under långa, monotona körningar, vilket bidrar till att hålla föraren pigg och alert.

Systemet bidrar även avsevärt till säkerheten: Om föraren mot lagbestämmelserna eller på grund av hälsoproblem skulle ta bort händerna från ratten en längre stund startar systemet en varningssekvens och kan – om föraren inte reagerar – inom systemets gränser sakta ner lastbilen till stillastående och hålla kvar fordonet i körfältet.

Active Drive Assist 2287, 248, 284 utökar funktionerna hos avståndshållaren287, 98. Förutom automatisk avståndsreglering med Stop & Go-funktionen kan den aktivt hjälpa föraren att hålla fordonet på rätt kurs. För detta används den vidareutvecklade radar- och kameratekniken i Active Brake Assist 5285, 287 i kombination med den elektriska servostyrningen och körfältsassistenten287.

LED-huvudstrålkastare1.

LED-huvudstrålkastare1.

Varsel-, positions-, halv- och helljuset samt blinkersen har LED-lampor. Det innebär extra kraftig ljusstyrka vid låg energiförbrukning.

MirrorCam287, 271.

MirrorCam287, 271.

I stället för vanliga backspeglar är Actros utrustad med den innovativa och aerodynamiskt avancerade backspegelkameran MirrorCam287, 271. Det sparar bränsle och ger bättre sikt bakåt samt i området vid A-stolpen.

MirrorCam287, 271 ökar säkerheten vid manöverkörning, svängar och filbyte genom att kamerabilden sveper247 med. Som alternativ till MirrorCam287, 271 finns en klassisk spegeluppsättning att beställa.

Automatiskt hel-/halv- och vidvinkelljus1.

Automatiskt hel-/halv- och vidvinkelljus1.

Det strålkastarsystemet som finns som tillval bidrar till optimerad upplysning av vägbanan och högre säkerhet. Förutom LED-varselljuset omfattar det även ett automatiskt hel- och halvljus, ett automatiskt vidvinkelljus1 och dimljus1.

 • Active Drive Assist 2287, 248, 284.

  Active Drive Assist 2287, 248, 284 (tillgängligt för vissa Actros) hjälper föraren att hålla säkrast möjliga avstånd till framförvarande fordon och att hålla fordonet i mitten av körfältet. Systemet ökar säkerheten och avlastar föraren framför allt under långa, monotona körningar, vilket bidrar till att hålla föraren pigg och alert.

  Systemet bidrar även avsevärt till säkerheten: Om föraren mot lagbestämmelserna eller på grund av hälsoproblem skulle ta bort händerna från ratten en längre stund startar systemet en varningssekvens och kan – om föraren inte reagerar – inom systemets gränser sakta ner lastbilen till stillastående och hålla kvar fordonet i körfältet.

  Active Drive Assist 2287, 248, 284 utökar funktionerna hos avståndshållaren287, 98. Förutom automatisk avståndsreglering med Stop & Go-funktionen kan den aktivt hjälpa föraren att hålla fordonet på rätt kurs. För detta används den vidareutvecklade radar- och kameratekniken i Active Brake Assist 5285, 287 i kombination med den elektriska servostyrningen och körfältsassistenten287.

 • LED-huvudstrålkastare1.

  Varsel-, positions-, halv- och helljuset samt blinkersen har LED-lampor. Det innebär extra kraftig ljusstyrka vid låg energiförbrukning.

 • MirrorCam287, 271.

  I stället för vanliga backspeglar är Actros utrustad med den innovativa och aerodynamiskt avancerade backspegelkameran MirrorCam287, 271. Det sparar bränsle och ger bättre sikt bakåt samt i området vid A-stolpen.

  MirrorCam287, 271 ökar säkerheten vid manöverkörning, svängar och filbyte genom att kamerabilden sveper247 med. Som alternativ till MirrorCam287, 271 finns en klassisk spegeluppsättning att beställa.

 • Automatiskt hel-/halv- och vidvinkelljus1.

  Det strålkastarsystemet som finns som tillval bidrar till optimerad upplysning av vägbanan och högre säkerhet. Förutom LED-varselljuset omfattar det även ett automatiskt hel- och halvljus, ett automatiskt vidvinkelljus1 och dimljus1.

Uppåt