Låg totalkostnad
Arocs

Låg totalkostnad

Med våra lastbilar får du fordon med särskilt god driftsekonomi.

Med våra lastbilar får du fordon med särskilt god driftsekonomi. Till låga kostnader bidrar exempelvis också förmånliga Mercedes‑Benz Trucks serviceerbjudanden och ett högt förväntat restvärde i slutet av användningstiden.

Från extra säkerhet för mekaniska och elektroniska komponenter och servicepaket till kompletta serviceavtal som även täcker slitage – för låga servicekostnader som kan planeras månadsvis erbjuder Mercedes‑Benz Trucks som tillval olika serviceavtal. Dessa omfattar tjänster för reparation och underhåll till särskilt förmånliga villkor i hela Europa. De enskilda serviceavtalen är indelade på ett sådant sätt att de kan täcka in alla de behov som en vagnpark har. 

För alla serviceavtal finns den innovativa serviceprodukten Mercedes-Benz Uptime226, 250, 2412 (tillval), som bidrar ytterligare till att förbättra fordonstillgängligheten och planeringen av verkstadsbesök.

Läs mer om Mercedes‑Benz Trucks ServiceContracts:

Fördelarna i korthet.

  • Som tillval Mercedes-Benz serviceavtal för servicekostnader som kan planeras månadsvis och högre fordonstillgänglighet
  • Som tillval Mercedes ServiceCard för lägre tankkostnader och snabb administration av Service24h
  • Garanterat restvärde genom Buy-Back-avtalet (tillval) redan vid anskaffning
  • Avtalat återtagandepris eliminerar ekonomisk risk vid löptidens slut
  • Alla serviceavtal kan kombineras med leasing till individuella ServiceLeasing-produkter
  • Som tillval Mercedes-Benz serviceavtal som säkrar din mobilitet och förenklar administrationen
Content msc ohne fs

Genom användningen av kortet underlättar vi den administrativa hanteringen vid service i Mercedes‑Benz Trucks täta verkstadsnät, som finns över hela Europa, i synnerhet i Mercedes‑Benz Trucks Service24h. Med hjälp av tankkortet, som kan fås på begäran, kan du som kund hos Mercedes-Benz lastbilar tanka på attraktiva villkor och även spara tid och pengar när du betalar dina vägavgifter. Ta reda på mer om kontantfria inköp ute på vägarna med hjälp av Mercedes ServiceCard.

Våra lastbilar har ett högt andrahandsvärde tack vare modern fordonsteknik och uppdragsoptimerade fordonskonfigurationer. Det är viktigt för alla företagare, även med avseende på investeringen i nästa lastbil.

Uppåt