Predictive Powertrain Control
Arocs

Predictive Powertrain Control

Kör helt enkelt bättre – med Predictive Powertrain Control.

Med systemet Predictive Powertrain Control som nu ingår som standard kan du enkelt köra Arocs på ett ännu mer bränslebesparande sätt. Såväl på motorväg och landsväg som på gator inne i städer.

Fördelarna i korthet.

  • Predictive Powertrain Control sänker bränsleförbrukningen
  • Avkänning av vägsträckningen och kommande nedförsbackar, uppförsbackar, korsningar och rondeller
  • Automatisering av växlingstidpunkter, växlingar och farthållarens inställda hastighet
  • Integrering av trafikberoende inställningar samt vägmärkesassistent
  • Den kan användas på motorvägar och landsvägar
Content predictive powertrain control 04

Suverän och bränslesnål. Predictive Powertrain Control (liknande bild) som ingår i grundutförandet kan hjälpa föraren och bidra till lägre bränsleförbrukning även på landsvägar.

Oavsett om du kör i branta berg, före ett krön, nedförsbackar, sänkor eller på plana vägar – tack vare satellitstödd navigation och exakta 3D-kartor kan Predictive Powertrain Control känna igen kommande körsituationer i ett tidigt skede och agera förutseende. Predictive Powertrain Control beräknar oavbrutet fordonets rörelseenergi och kan utnyttja denna t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget, vilket reducerar släpförluster och kan spara bränsle. Dessutom kan systemet anpassa växlingarna till den förestående körsituationen, alltså exempelvis genom att utföra färre växlingar och större växlingssteg.

Den intelligenta integrationen av Predictive Powertrain Control kan dessutom registrera t.ex. svängönskemål vid aktivering av blinkers och inleda en förbrukningsreducerande rullfas och lägga in det utökade Top Torque1070 i körlägena Standard och Power.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Det rätta programmet för varje körsituation: Välj mellan Standard, Economy, Fleet och Power. Men även särskilda villkor som Offroad, Heavy, Municipal och Fire omfattas.

Och även inom det aktuella körprogrammet kan föraren när som helst välja mellan fyra körlägen1068 – med A och A economy som standard, kompletterat med ytterligare ett autoläge plus manuellt.

Uppåt