Branschspecifika fordonskoncept
Arocs

Branschspecifika fordonskoncept

Specialister på specialuppdrag.

För extra hög nyttolast och extrem belastning. Med Arocs Loader och Arocs Grounder kan vi erbjuda två specialister som överträffar sig själva där det verkligen behövs: på byggarbetsplatsen

Med Arocs ska du kunna köra extra effektivt i bygg- och anläggningstrafik. Vi vill leva upp till detta krav också vid viktkänsliga uppdrag med exempelvis tippflak och betongblandare under besvärliga förhållanden. Därför har vi tagit fram Arocs Loader och Arocs Grounder.

Content sector specific vehicle concepts 03 2022

Med Arocs Loader har vi tagit tillvara på alla möjligheter att spara in på egenvikten. Resultatet är nyttolastoptimerade 4x2 trailerdragare och 8x4/4 betongblandarfordon med 32 ton totalvikt.

Content sector specific vehicle concepts 04 2022

Med dessa trailerdragare, jämnlastare, betongblandare och tippbilar som är gjorda för tuffa uppdrag ligger du långt fram vad gäller stabilitet och belastningskapacitet. Grunden för robustheten hos Arocs Grounder är den extremt stabila ramen av kallformat, höghållfast finkornstål, med längsgående rambalkar som är 9 mm tjocka.

Uppåt