Låg totalkostnad
Atego

Låg totalkostnad

Med våra lastbilar får du fordon med särskilt god driftsekonomi.

Med våra lastbilar får du fordon med särskilt god driftsekonomi. Till låga kostnader bidrar exempelvis också förmånliga Mercedes-Benz serviceerbjudanden och ett högt förväntat restvärde i slutet av användningstiden.

Från förlängd garanti och servicepaket till heltäckande serviceavtal inklusive slitage – för låga servicekostnader som kan planeras för varje månad erbjuder Mercedes-Benz som tillval olika serviceavtal. Dessa omfattar tjänster för reparation och underhåll till särskilt förmånliga villkor i hela Europa. De enskilda serviceavtalen är indelade på ett sådant sätt att de kan täcka in alla de behov som en vagnpark har. 
För alla serviceavtal finns den innovativa serviceprodukten Mercedes-Benz Uptime226, 250 (tillval), som bidrar ytterligare till att förbättra fordonstillgängligheten och planeringen av verkstadsbesök.

Läs mer om Mercedes ServiceContracts:

Fördelarna i korthet.

  • Som tillval Mercedes-Benz serviceavtal för servicekostnader som kan planeras månadsvis och högre fordonstillgänglighet
  • Som tillval Mercedes ServiceCard för lägre tankkostnader och snabb administration av Service24h
  • Garanterat restvärde genom Buy-Back-avtalet (tillval) redan vid anskaffning
  • Avtalat återtagandepris eliminerar ekonomisk risk vid löptidens slut
  • Alla serviceavtal kan kombineras med leasing till individuella ServiceLeasing-produkter
  • Som tillval Mercedes-Benz serviceavtal som säkrar din mobilitet och förenklar administrationen
Content lowest cost 04

Med Mercedes ServiceCard (tillval) kan du tanka utan kontanter i hela Europa. Kortet gäller på över 44 000 dieselmackar i UTA-nätverket och ger förmånliga villkor.

Läs mer för ännu fler fördelar med Mercedes ServiceCard.

För att du ska kunna veta vilket belopp du kan räkna med att få när du lämnar tillbaka bilen garanterar vi restvärdet med vårt Buy-Back-avtal redan när du köper lastbilen.

Köpa, leasa eller hyra? Se till att ligga steget före med våra leasing- och finansieringsprodukter samt behovsanpassade helhetslösningar för fordonsanskaffning och mobilitetssäkring.

Fördelarna i korthet.

  • Enkel planerings-/kostnadskontroll tack vare avgifter som är fastställda på förhand
  • Mercedes-Benz Finans för individuella leasing- och finansieringsprodukter

Mercedes-Benz Finans är en kompetent partner som erbjuder förmånliga leasing- och finansieringslösningar.

Du äger bilen, vi finansierar den. Med skräddarsydda billån anpassade efter dina behov kan du själv välja om du vill betala av hela lånet eller behålla en restskuld motsvarande ett förväntat marknadsvärde. Du har alltid både äganderätt och nyttjanderätt över bilen – det är bara finansieringen som sker genom oss. På villkor som naturligtvis överensstämmer med dina krav och önskemål.