Säkerhetsassistanssystem
Econic

Säkerhetsassistanssystem

Intelligenta system ger maximal säkerhet.

När det gäller förutseende körning och förhindrande av olyckor ligger Econic ett steg före vanliga lastbilar. Detta beror på den låga sätespositionen och panoramaglaset i förarhytten. En annan bidragande faktor är att Econic har upp till tio säkerhetsassistenter med ombord. Med kameror, sensorer och extra ljussystem ser Econic till att föraren kan koncentrera sig på det viktigaste – även i situationer som kräver maximal uppmärksamhet: i hektisk stadstrafik, vid högersvängar, parkeringskörning och backning eller om slutet på en kö befinner sig precis efter en kurva.

Fördelarna i korthet.

  • Säkerhetsassistanssystem som är anpassade efter varandra finns tillgängliga
  • Särskilt utformade för användning i staden
  • Bildvisande system och sensorsystem kompletterar varandra rimligt
  • Avlastning av föraren i risksituationer

Ett omfångsrikt paket med säkerhetsassistenter hjälper föraren i Econic att behålla översikten i kritiska situationer.

Blå: System som genererar bilder
Rosa: Sensorsystem

Många fler hjälpsamma system.

Regn- och ljussensor, samt en körfältsassistent hör till grundutrustningen i Econic. Förberedelse för backassistent, hastighetsbegränsare vid backning och en automatiskt aktiverbar varningsblinker finns också i Econic som standard. Arbetsstrålkastare hjälper till att lysa upp det bakre parkeringskörningsområdet och området runt påbyggnationen. Detta höjer säkerheten markant när Econic används i mörker.

Uppåt