Våra lastbilar

eEconic

In charge for a new era.

Städerna växer. Samtidigt ökar kraven på mobilitet, logistik, miljö och livskvalitet. Vårt svar på det är ett nyttofordon som kan hantera dessa krav. Ett effektstarkt och effektivt fordon som samtidigt kan öka säkerheten för alla trafikanter. Och som levererar hållbara lösningar på de växande utsläppen i storstadsområden. Med sin helt elektriska drivning är eEconic den konsekventa vidareutvecklingen av den beprövade Econic och därför som gjord för din kommunala användning i staden.

Fördelarna i korthet.

  • Korta sträckor: Sopbilar kör i genomsnitt 100 km om dagen i städer, något som eEconic i de flesta fall kan klara på bara en batteriladdning.1
  • Tydlig ruttplanering: Genom fast planeringsbara depåstopp kan en lämplig laddningsinfrastruktur lätt ombesörjas.
  • Laddning nattetid: Arbetet i skift möjliggör skonsam laddning av batteriet över natten. Det innebär att du kan utnyttja förmånligare nattströmstariffer.
  • Frekvent start- och stopptrafik: Elmotorer har inte bara mycket bra dynamik vid igångkörning, utan återvinner energi vid bromsning och kan på så vis ladda batteriet – så kallad regenerering.
Content panorama 01 eEconic
3D-webbkonfigurator

3D-webbkonfigurator

Upptäck eEconic virtuellt! Sätt ihop din favoritprodukt bland de många möjliga utrustnings- och fordonsvarianterna.

Ta reda på mer

Med eEconic erbjuder vi så mycket mer än bara en ny drivning. Vi bistår dig fullt ut vid integreringen i din vagnpark. Klicka på punkterna för att få mer information om våra eMobility-tjänster.

Uppdrag: lokalt utsläppsfri.

Hotspot module

e-kurs

Ny teknik kräver nya praktiska kunskaper och kunnande. För att du ska lära känna alla aspekter av elmobiliteten redan från början har vi ett omfattande kursutbud för förare, vagnparkschefer och verkstadsarbetare.

eTruck Service

Hos alla våra Mercedes-Benz-serviceverkstäder är eEconic alltid i goda händer. Särskilt utbildade medarbetare utför de aktuella underhållsarbetena med stor rutin. I nödfall finns våra mobila serviceteam dessutom direkt på plats. Och med vår digitala tjänst ”MB Uptime” blir planeringen av verkstadsbesök ännu effektivare.

Vidareanvändning av batterier

Batterier förlorar med tiden sina prestanda. För oss innebär det emellertid inte att de behöver kasseras. Vi arbetar på lösningar för att gamla batterier ska kunna vidareanvändas på ett ändamålsenligt sätt.

eConnectivity

Vi har kopplat eEconic till Mercedes-Benz Uptime och andra Fleetboard-tjänster anpassade till eTrucks och laddstyrningen. På så vis kan vagnparkschefer inte bara när som helst hantera alla relevanta fordonsdata centralt, utan även planera servicetider och tack vare intelligenta utvärderingsverktyg i god tid förebygga skador som riskerar att drabba fordonet.

Batteriskötsel

Vi ser till att batteriet i eEconic förblir kraftfullt och ger lång räckvidd. I detta ingår en noggrann övervakning av batteriets hälsotillstånd (SoH). Baserat på dessa mätdata har du alltid koll på statusen för ditt batteri via tjänsten MB Uptime.

eTruck finansiering

En grön vagnpark lönar sig – med lämplig finansiering ger vi dig rätt förutsättningar från början. Till detta hör finansiering av fordonet och laddningsinfrastrukturen samt garanti- och servicepaket för ökad planeringstrygghet. Självklart erbjuder vi rådgivning kring aktuella ekonomiska stöd (premier, bonusar osv.) vid omställningen till batterielektriska drivningar.

eTruck Consulting

För oss föregås steget in i elmobilitetens värld av en omfattande rådgivning. Våra experter analyserar det individuella användningsscenariot och utför en ruttanalys. Det innebär att det för varje kund görs en exakt beräkning av de totala driftskostnaderna (TCO) jämfört med andra typer av drivning. Dessutom hjälper vi dig att hitta tillämpliga ekonomiska stöd (premier, bonusar osv.).

Rådgivning kring laddningsinfrastruktur

En skräddarsydd laddningsinfrastruktur utanför ditt företag är en förutsättning för en friktionsfri start på elmobiliteten. Tillsammans med utvalda samarbetspartners hjälper vi dig att välja rätt laddningsstation för respektive tillämpningsområde samt en passande infrastruktur för platsen i fråga. Beroende på användning skapar vi individuella laddningsscenarier och hjälper till vid planering och ansökan. Redan innan du har införskaffat din eEconic får du nytta av kompetent rådgivning kring installationen av infrastrukturen.

Ett proffs blir ännu bättre: eEconic är redan från starten ännu mer kraftfull på vägen, eftersom det höga vridmomentet här – till skillnad från i fordon med förbränningsmotor – är jämnt fördelat över hela varvtalsområdet. Och ännu en egenskap som är typisk för eldriften: Den är jämförelsevis betydligt tystare. Det är skonsamt både för förare och medarbetare liksom boende och förbipasserande. En uppgradering för föraren: Multimedia Cockpit. Översiktlig och intuitiv att använda, vilket avlastar föraren i vardagen.

eEconic har emellertid behållit alla fördelarna från sin föregångare. Den är suverän att köra och har mycket god manövrerbarhet även med tung last. Men framför allt erbjuder den närmast optimal uppsikt över trafiken tack vare sin stora och uppvärmda Thermocontrol-vindruta och kan på så vis bidra till ökad säkerhet. Det hela kompletteras av ett stort antal hjälpsystem. Det lägre insteget och det plana förarhyttsgolvet gör detta till ett mycket ergonomiskt fordon.

Modell: eEconic e300 med styrbar löpaxel. Axelavstånd: 4.000 mm; Max. totalvikt: 27 ton

Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image

DirectVision-förarhytt

Panoramaglas med belagd och uppvärmd Thermocontrol-vindruta för ett behagligt klimat i förarhytten och imfri sikt

Detail Zoom image

Multimedia Cockpit

Modern och intuitiv färgdisplay för överskådlig visning av all kör- och fordonsinformation

Detail Zoom image

Plan genomgång

Plant förarhyttsgolv för bekväm genomgång ger säkrare i- och urstigning på sidan bort från trafiken

Detail Zoom image

LED-strålkastare

Ger bra sikt även vid dåliga väderleksförhållanden

Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image
Detail Zoom image

E-axel med två motorer

Motoreffekt (max./kont.): 400/330 kW

Detail Zoom image

Batteri

Tre batteripaket med en total kapacitet på 336 kWh2; Laddeffekt: upp till 160 kW

Detail Zoom image

Laddning

Fordonet laddas med likström (DC) och en laddeffekt på upp till 160 kW

Detail Zoom image

ePTO

Med ePTO förses påbyggnaderna med energi. ePTO High Power: Max: ~52 kW; Kont: ~30 kW vid 50 % SOC

Detail Zoom image

Underkörningsskydd på sidan

med integrerade radarsensorer för dödvinkelassistenten på högersidan ökar krocksäkerheten och skyddar batterierna

Ytterligare teknisk information och ritningar hittar du i den digitala produktinformationen:

Content panorama 02 eEconic
eEconic.

eEconic.

Utvecklad för staden.

Vårt bidrag till klimatskyddet: Mercedes-Benz elektrifierar den beprövade Econic.

Mer information på MBS World

[1] Den angivna räckvidden är preliminär och har beräknats med ett internt simuleringsverktyg under antagande av idealiska förhållanden, bl.a. med 3 nya batteripaket efter förkonditionering i delvis lastat tillstånd vid sophämtning i innerstadsområden (VECTO Municipal Cycle upp till 100 km) resp. blandad sophämtning (kombination av VECTO Municipal Cycle, VECTO Regional Delivery och VECTO Urban Delivery Cycle upp till 150 km) vid 20 °C yttertemperatur, och kan avvika från de värden som fastställts enligt förordning (EU) 2017/2400. Den faktiska räckvidden är bland annat starkt beroende av körstil, användningsprofil och typ av påbyggnation.
[2] Nominell kapacitet för ett nytt batteri, baserat på internt definierade ramvillkor. Denna kan variera beroende på användning och omgivningsförhållanden.

Uppåt