Fleetboard
På väg utan bekymmer

Fleetboard

I och med att er flotta är uppkopplad mot Internet, maximeras effektiviteten.

Utnyttja Fleetboards know-how när det gäller konnektivitet och dra fördel av optimerad förbrukning, låga underhållskostnader, minskad risk för olyckor och undvik böter! Hur? Med data i realtid har du alltid full överblick över dina fordon och gör din flotta ännu mer effektiv tack vare intelligenta nätverk mellan förare, vagnpark och uppdrag.

Content fleetboard 02

Alltid uppsikt över din flotta – med Fleetboard.

Många olika faktorer påverkar effektiviteten hos din flotta: Vägegenskaper, individuella köregenskaper och möjligheten att kontakta din förare är bara några av dessa. Utöver det finns det en mängd juridiska villkor som måste observeras – det kan t.ex. vara att hålla kör- och vilotider för dina förare eller avläsning av förarkort.

Vi har utvecklat de passande digitala lösningarna för dina krav. Dra nytta av vårt know-how när det gäller konnektivitet och utveckla potentialen hos din flotta ytterligare.

Fördelar för dig

  • Lägre bränsleförbrukning
  • Lägre kostnader för underhålls- och reparationsarbeten
  • Lägre risk för olyckor för din flotta
  • Lägre risk för böter

För alla Fleetboard-tjänster krävs Fleetboard-fordonsdatorn Truck Data Center. Den överför information från fordonet till Fleetboard Cockpit.

Mer information om de tekniska förutsättningarna för de olika tjänsterna hittar du på:

Uppåt