Mercedes-Benz Uptime
På väg utan bekymmer

Mercedes-Benz Uptime

Intelligent sammankoppling för ännu mer effektiv fordonsanvändning.

Det är bara under körning som en lastbil drar in pengar. Med hjälp av intelligenta nätverk ökar Mercedes-Benz Uptime tillgängligheten, diagnosticerar fortlöpande status för fordonet och den påkopplade trailern och ger konkreta rekommendationer för vad som ska göras. Hittills oplanerade verkstadsbesök kan planeras och stilleståndstider minimeras.

Mercedes-Benz Uptime briljerar tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan bilen, Mercedes-Benz service och ditt transportföretag. Det gör en avsevärt bättre planering av verkstadsbesök och ökad fordonstillgänglighet.

Med Mercedes-Benz Uptime strävar vi efter ett tydligt mål: att löpande minimera oplanerade fordonshaverier, att planera reparationerna och därmed maximera tillgängligheten för era fordon.

  • Eftersom alla integrerade system i bilen ständigt kommunicerar, genereras flera gigabyte data per lastbil varje dag. Dessa data kan användas för olika fordonsdiagnoser. I dag görs en stor del av alla diagnoser helautomatiskt via fjärrstyrning från Mercedes-Benz Uptime. Felorsakerna är därmed kända i god tid på verkstaden, redan innan fordonet kommer fram till verkstaden.
  • Inom i genomsnitt 240 sekunder efter att data har samlats in i fordonet överförs åtgärdsrekommendationerna för verkstaden automatiskt till respektive återförsäljarsystem.
  • Hos de mer än 1.500 Mercedes-Benz Uptime-certifierade detaljhandelsföretagen i Europa leder detta bland annat till en tre gånger så kort diagnostid för ingångstestet i verkstaden.
  • För flertalet av alla Mercedes-Benz Uptime-fordon har oplanerade verkstadsbesök kunnat minskas med mer än hälften tack vare att fel har identifierats på ett tidigt stadium.
Content uptime 04
Content uptime 01

Mercedes-Benz övriga serviceavtal går också att kombinera med Mercedes-Benz Uptime. Genom den optimala kombinationen av intelligenta fordonsnätverk och Mercedes-Benz serviceavtal får du dubbla fördelar. Alla serviceavtal Mercedes-Benz Complete för eActros erbjuds i kombination med Mercedes-Benz Uptime.

Den intelligenta sammankopplingen mellan förare, vagnpark och uppdrag ger möjlighet att öka effektiviteten ytterligare. Med Fleetboard körstilsanalys och våra förarfortbildningar kan förbrukningen minskas ännu mer på lång sikt.

Fleetboard erbjuder individuella telematiklösningar för att öka fordonens utnyttjandegrad och effektiviteten i din vagnpark maximalt. Själv kan du ha full kontroll över allt, oavsett var du befinner dig.

Fleetboard körstilsanalys bidrar till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage. Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och analyserar dem. Dessutom visas i vilken utsträckning systemet Predictive Powertrain Control utnyttjas. Sedan görs en detaljerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt från dessa data. Det gör att körsättet kan bedömas objektivt, så att varje förare kan få en individuellt anpassad utbildning. Totalt sett kan besparingen bli så hög som 15 procent.

Content uptime 07

Fleetboard Cockpit. För enklare transportledning: Alla uppgifter från dina Fleetboard-tjänster samlas överskådligt i Fleetboard Cockpit som är enkel att använda. Dessutom får du handlingsrekommendationer som gör att du kan förbättra och effektivisera din verksamhet.

Uppåt