Mercedes-Benz Uptime
På väg utan bekymmer

Mercedes-Benz Uptime

Intelligent sammankoppling för ännu mer effektiv fordonsanvändning.

Det är bara under körning som en lastbil drar in pengar. Med hjälp av intelligenta nätverk ökar Mercedes-Benz Uptime tillgängligheten, diagnosticerar fortlöpande status för fordonet och den påkopplade trailern och ger konkreta rekommendationer för vad som ska göras. Hittills oplanerade verkstadsbesök kan planeras och stilleståndstider minimeras.

Mercedes-Benz Uptime briljerar tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan bilen, Mercedes-Benz service och ditt transportföretag. Det gör en avsevärt bättre planering av verkstadsbesök och ökad fordonstillgänglighet.

Med Mercedes-Benz Uptime strävar vi efter ett tydligt mål: att löpande minimera oplanerade fordonshaverier, att planera reparationerna och därmed maximera tillgängligheten för era fordon.

  • Eftersom alla integrerade system i bilen ständigt kommunicerar, genereras flera gigabyte data per lastbil varje dag. Dessa data kan användas för olika fordonsdiagnoser. I dag görs en stor del av alla diagnoser helautomatiskt via fjärrstyrning från Mercedes-Benz Uptime. Felorsakerna är därmed kända i god tid på verkstaden, redan innan fordonet kommer fram till verkstaden.
  • Inom i genomsnitt 240 sekunder efter att data har samlats in i fordonet överförs åtgärdsrekommendationerna för verkstaden automatiskt till respektive återförsäljarsystem.
  • Hos de mer än 1.500 Mercedes-Benz Uptime-certifierade detaljhandelsföretagen i Europa leder detta bland annat till en tre gånger så kort diagnostid för ingångstestet i verkstaden.
  • För flertalet av alla Mercedes-Benz Uptime-fordon har oplanerade verkstadsbesök kunnat minskas med mer än hälften tack vare att fel har identifierats på ett tidigt stadium.
Content uptime 04
Content uptime 01

Mercedes-Benz övriga serviceavtal går också att kombinera med Mercedes-Benz Uptime. Genom den optimala kombinationen av intelligenta fordonsnätverk och Mercedes-Benz serviceavtal får du dubbla fördelar.

Uppåt