Mercedes‑Benz Trucks Uptime
På väg utan bekymmer

Mercedes‑Benz Trucks Uptime

Intelligent sammankoppling för ännu mer effektiv fordonsanvändning.

Det är bara under körning som en lastbil drar in pengar. Med hjälp av intelligenta nätverk ökar Mercedes-Benz Trucks Uptime tillgängligheten, diagnosticerar fortlöpande status för fordonet och den påkopplade trailern och ger konkreta rekommendationer för vad som ska göras. Hittills oplanerade verkstadsbesök kan planeras och stilleståndstider minimeras.

Mercedes-Benz Trucks Uptime briljerar tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan bilen, Mercedes-Benz Trucks service och ditt transportföretag. Det gör en avsevärt bättre planering av verkstadsbesök och ökad fordonstillgänglighet.

Med Mercedes-Benz Trucks Uptime strävar vi efter ett tydligt mål: att löpande minimera oplanerade fordonshaverier, att planera reparationerna och därmed maximera tillgängligheten för era fordon.

  • Eftersom alla integrerade system i bilen ständigt kommunicerar, genereras flera gigabyte data per lastbil varje dag. Dessa data kan användas för olika fordonsdiagnoser. I dag görs en stor del av alla diagnoser helautomatiskt via fjärrstyrning från Mercedes-Benz Trucks Uptime. Felorsakerna är därmed kända i god tid på verkstaden, redan innan fordonet kommer fram till verkstaden.
  • Inom i genomsnitt 240 sekunder efter att data har samlats in i fordonet överförs åtgärdsrekommendationerna för verkstaden automatiskt till respektive återförsäljarsystem.
  • Hos de mer än 1.500 Mercedes-Benz Trucks Uptime-certifierade detaljhandelsföretagen i Europa leder detta bland annat till en tre gånger så kort diagnostid för ingångstestet i verkstaden.
  • För flertalet av alla Mercedes-Benz Trucks Uptime-fordon har oplanerade verkstadsbesök kunnat minskas med mer än hälften tack vare att fel har identifierats på ett tidigt stadium.
Content uptime 04
Content uptime 01

Mercedes-Benz Trucks övriga serviceavtal går också att kombinera med Mercedes-Benz Trucks Uptime. Genom den optimala kombinationen av intelligenta fordonsnätverk och Mercedes-Benz Trucks serviceavtal får du dubbla fördelar.

Uppåt