Fleetboard
Tjänster för din lastbil

Fleetboard

Praktiska telematiktjänster för styrning av fordonsflottan.

Att administrera vagnparken effektivt är inte alltid så lätt. Prispress, korta deadlines, konkurrens, stigande kostnader och allt svårare att hitta kvalificerad personal är utmaningar du ställs inför varje dag.

Med Fleetboard får du din vagnpark att fungera effektivare, sparar pengar och minskar slitaget. Genom information som vi levererar i realtid har du alltid översikt över vagnparken och kan utnyttja det intelligenta nätverket med förare, vagnpark och uppdrag. Använd dig av kunskapen i Fleetboard och utveckla potentialen i din vagnpark ytterligare med Fleetboard. Fleetboard digitaliserar logistiken med hjälp av molnteknik med Fleetboard-portalen!

Fler fördelar med Fleetboard hittar du på www.fleetboard.com eller hos din Mercedes‑Benz Trucks-partner.

Fördelarna i korthet.

  • Fleetboard Logistik2 för effektiva logistikprocesser
  • Fleetboard Tid2 för bästa möjliga planering av uppdrag och rutter i överensstämmelse med gällande lagar och förenkling av dokumentation
  • Fleetboard Driver – appen för förare
  • Ytterligare upp till 15 procent lägre bränsleförbrukning med Fleetboard körstilsanalys2, Fleetboard EcoSupport13 och Mercedes-Benz EcoTraining2
Uppåt