Mercedes‑Benz Trucks service
Professionella verkstadstjänster

Mercedes‑Benz Trucks service

Toppservice alltid nära dig – kompetent, entusiastisk och i många fall dygnet runt.

För driftsekonomin hos din lastbil är service och underhåll viktiga aspekter. Med effektiva processer, kvalificerade medarbetare och originaldelar på serienivå gör Mercedes‑Benz Trucks allt för att din lastbil så länge som möjligt ska finnas där den tjänar pengar: på vägen.

Content mb garage 02

Mercedes‑Benz Trucks service hjälper dig att hålla din lastbil i bästa möjliga skick och alltid driftberedd. Allting börjar med kompetent administration av servicearbeten – A och O för låg värdeminskning och korta stilleståndstider.

Genom effektiva lösningar som Mercedes‑Benz Trucks ServiceContracts eller Mercedes‑Benz Trucks Uptime förebyggs en mängd problem för dig och blir professionellt lösta. På så vis kan du helt och hållet koncentrera dig på ditt företag.

Content mb garage 03

Allt underhåll sker enligt tillverkarens föreskrifter med originaldelar från Mercedes‑Benz Trucks sortiment. Därmed förblir din Mercedes-Benz alltid en Mercedes-Benz, alltid redo att användas och den behåller sitt värde.

Content mb garage 07

Ca 2 500 verkstäder med över 20 000 medarbetare i Mercedes‑Benz Trucks serviceorganisation utgör ett finmaskigt nät över hela världen som varje dag hanterar fler än 8 000 verkstadsbesök.

Högkvalificerade medarbetare tar hand om din lastbil i en modern verkstad som är utrustad med specialverktyg. Ofta ända till klockan 22, 24 eller rentav dygnet runt. Med stöd av effektiva IT-system och processer är din lastbil snabbt tillbaka på vägen.

Content mb garage 01

Undvik problem och lös dem professionellt – alla servicemedarbetare hos Mercedes‑Benz Trucks är utbildade och kontinuerligt tränade för att åstadkomma detta. Du kan lita på att de hjälper dig, även i svåra situationer. Ingen känner din lastbil bättre än Mercedes‑Benz Trucks medarbetare. Den utvecklades och testades trots allt av Mercedes‑Benz Trucks!

Content mb garage 05

Oavsett om det gäller regelbundet underhåll, att undvika oplanerade verkstadsbesök eller professionell hjälp vid oplanerade driftstopp – din lastbil är alltid i de bästa händerna hos Mercedes‑Benz Trucks service. Reparationer genomförs fackmannamässigt, ditt fordon är snabbt tillbaka på vägen och du behåller garantin.

Content mb garage 08

Alla data nära till hands – skyddade från förlust genom att de sparas i det digitala servicehäftet. Och med Mercedes ServiceCard förenklas fakturahanteringen markant över hela Europa.

Uppåt