Mercedes-Benz Originaldelar
Bevarar värdet optimalt

Mercedes-Benz Originaldelar

Garanterad kvalitet och tillförlitlighet.

Mercedes-Benz originaldelar är särskilt utvecklade och kontrollerade. De motsvarar den senaste tekniska utvecklingsnivån och genomgår en konsekvent kvalitetskontroll. Du kan lita på deras tillförlitlighet. Den exakta passformen gör monteringen enkel utan efterarbeten. Varje originaldel uppfyller Mercedes-Benz krav på säkerhet, driftsekonomi och miljövänlighet.

För Mercedes-Benz originaldelar gäller en världsomfattande garanti och leveransen garanteras långsiktigt – till och med efter serieproduktionen. Ersättningstiderna är korta – oberoende av var i världen du behöver dina delar.

Bakom detta kvalitetslöfte står mer än 100 års erfarenhet inom fordons- och reservdelsutveckling.

Fördelarna i översikt.

  • Alltid på den senaste tekniska utvecklingsnivån
  • Konsekvent kvalitetskontroll tack vare kontinuerliga material- och funktionskontroller
  • Uppfyller tillverkarens föreskrifter vad gäller säkerhet, driftsekonomi och miljövänlighet
  • Särskilt anpassat till fordonsspecifik användning
  • Hela produktserien från en källa
  • Långsiktig möjlighet till leverans efter serieproduktionen garanteras