Mercedes‑Benz Trucks originaldelar
Bevarar värdet optimalt

Mercedes‑Benz Trucks originaldelar

Garanterad kvalitet och tillförlitlighet.

Mercedes‑Benz Trucks originaldelar utvecklas särskilt för våra fordon. Mercedes‑Benz Trucks genomför i detta syfte ett stort antal tester enligt stränga, exakta tillverkarspecifikationer och ständiga vidareutvecklingar. Den exakta passformen gör det enkelt att montera alla delar i din lastbil, utan omarbetningar, och friktionsfritt utbyte av slitdelar. Endast Mercedes‑Benz Truck originaldelar uppfyller våra höga kvalitetsstandarder.

För Mercedes‑Benz Trucks originaldelar gäller en världsomfattande garanti och leveransen garanteras långsiktigt – till och med efter serieproduktionen. Ersättningstiderna är korta – oberoende av var i världen du behöver dina originaldelar.

Bakom detta kvalitetslöfte står mer än 127 års erfarenhet inom fordons- och reservdelsutveckling.

Fördelarna i översikt.

  • Mer än 127 års erfarenhet av fordons- och reservdelstillverkning
  • Kvalitetssäkring genom permanenta material- och funktionskontroller
  • Iakttagande av tillverkarens föreskrifter för säkerhet, driftsekonomi och hållbarhet
  • Särskilt anpassat till fordonsspecifik användning
  • Hela produktserien från en källa
  • Långsiktig möjlighet till leverans efter serieproduktionen garanteras
Uppåt