Změna našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážené dámy, vážení pánové,
v Daimler AG byly provedeny změny. Subjektem pověřeným ochranou osobních údajů pro tuto webovou stránku je od 1.11.2019
Daimler Truck AG.

Prohlášení o ochraně osobních údajů (aktualizace ke dni 1.11.2019)

Použití cookies

Společnost Daimler používá cookies, aby mohla optimálně vytvářet a průběžně zdokonalovat své webové stránky. Dalším používáním webových stránek souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v části Pokyny ke cookies.
Integrovaný Systém Řízení
Svět nákladních vozidel

Integrovaný Systém Řízení

Integrovaný systém řízení ve společnosti propojuje do jednoho celku požadavky mezinárodních norem.

Integrovaný systém řízení ve společnosti propojuje do jednoho celku požadavky mezinárodních norem Systému managementu kvality dle standardu ČSN EN ISO 9001:2016 a Systému environmentálního managementu dle standardu ČSN EN ISO 14001:2016.

Systém managementu kvality
Již v roce 2006 se společnost rozhodla zavést Systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001 v rámci snahy o neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných svým zákazníkům.

ISO 9001 vychází ze všeobecných zásad systému kvalitního řízení a klade důraz na spokojenost zákazníka a na neustálé zlepšování všech činností společnostii.

Systém environmentálního managementu
Systém environmentálního managementu, jehož požadavky specifikuje mezinárodní standard ISO 14001, byl ve společnosti zaveden počátkem roku 2014 se záměrem podpory ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.

ISO 14001 nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování, ale klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí, jako jsou voda, vzduch, půda, odpady, a další.. 

Aktuální záměry společnosti v oblasti ISŘ jsou vytyčeny Politikou ISŘ.

Kontakt
Marek Sixta
tel: +420 271 077 225
e-mail: marek.sixta@daimler.com