Bezpečnost máte na své straně.
General Safety Regulation

Bezpečnost máte na své straně.

Bezpečnostní asistenční systémy Mercedes‑Benz Trucks.

Bezpečnost má vždy přednost, zejména na silnicích. Na základě aktualizace nařízení General Safety Regulation (GSR, nařízení 2019/2144 (EU)) platí od 7. července 2024 v celé EU nové standardy pro bezpečnostní asistenční systémy, které zvyšují celkovou bezpečnost silničního provozu.
Cílem společnosti Mercedes-Benz Trucks je poskytnout řidičům co nejlepší podporu a pomoc na cestách.

Nové a zdokonalené bezpečnostní asistenční systémy nejenže splňují normy platné od roku 2024, ale v některých případech je svým rozsahem i překračují.

Vytyčují tím další milník na cestě k jízdě bez nehod.

I sebezkušenějším řidičům se na cestách občas hodí malá podpora. Tu mu poskytnou bezpečnostní asistenční systémy Mercedes-Benz Trucks. Každý z nich je vybaven jedinečnými kompetencemi, které jim pomohou ve vypjatých situacích.

Vyzkoušejte si tyto funkce v praxi a ponořte se nyní do komiksového světa Super Safety Sidekicks.
 

Čtyři představené bezpečnostní systémy odpovídají výběru budoucích generací systémů, které budou k dispozici ve všech modelech, jakmile aktualizované specifikace GSR vstoupí v platnost.

Přehled všech aktuálně dostupných bezpečnostních asistenčních systémů pro každý model najdete zde:

Zdokonalený systém Active Sideguard Assist druhé generace901, 1, 905 může řidiče podpořit při změně jízdního pruhu nebo při odbočování s omezeným výhledem v celém rychlostním rozsahu. Dvoustupňový výstražný systém může kromě toho upozornit řidiče na potenciální nebezpečí, aby se včasným zásahem mohl vyvarovat kritické dopravní situaci.

Přehled výhod.

 • Monitorování na straně řidiče a spolujezdce
 • Dvoustupňový výstražný systém při rozpoznání nebezpečí (nejprve optická informace, poté optické a akustické varování)
 • Rozpoznání nebezpečí a varovné hlášení v celém rychlostním rozsahu
 • Aktivní brzdný zásah při odbočování doprava (pravostranný provoz), resp. doleva (levostranný provoz) v rychlostním rozsahu do 20 km/h, pokud řidič nereaguje na optické varování a výstražný tón

Šestá generace Active Brake Assist901, 902, 903 disponuje díky 270° fúzní technologii šesti novými snímači lepším snímáním okolí. Sledování více jízdních pruhů zajišťuje lepší rozpoznání nebezpečí. Díky tomu je Active Brake Assist 6901, 902, 903 schopen ještě rychleji reagovat na kritické situace, například při dojíždění stojící, nebo pomalu se pohybující kolony – i ve standardních zatáčkách na dálnici.

Systém kromě toho rozpoznává stojící a pohybující se osoby a cyklisty v jízdním pruhu, ať už kříží směr jízdy nebo jedou v protisměru. Pokud je rozpoznána možná kolize, může Active Brake Assist 6901, 902, 903 reagovat v rychlostním rozsahu až 60 km/h automatickým maximálním brzděním.

Přehled výhod.

 • Úhel snímání okolí 270° zajišťuje kamerová technologie a přídavné snímače krátkého dosahu v oblasti světlometů a po stranách
 • Rozšířená reakce na chodce a cyklisty při rychlosti až do rychlosti 60 km/h
 • Rozšířená reakce a předcházení nehodám s jedoucími i stojícími vozidly při standardním průjezdu zatáčkou na dálnici
 • Při vyšších rychlostech umožňuje výrazně snížit závažnost nehod
 • Třístupňový výstražný systém při rozpoznání nebezpečí: nejprve optické a akustické varování, pak částečné brzdění a nakonec automatické maximální brzdění
 • Vysoká spolehlivost za zhoršené viditelnosti díky radarové technologii

Front Guard Assist901 sleduje dopravní prostor před vozidlem a poskytuje podporu řidiči v klidovém stavu vozidla, v situacích při rozjezdu a na křižovatkách. Pokud systém registruje stojící nebo pohybující se objekty před vozidlem, jako například osoby, podporuje řidiče v jízdních situacích do rychlosti 15 km/h hlášením nebezpečí prostřednictvím dvoustupňového výstražného systému.

Přehled výhod.

 • Aktivní v jízdních situacích do 15 km/h
 • Sledovaná oblast pokrývá mrtvý úhel před vozidlem (do ca. 4 m) po celé šířce vozidla
 • Dvoustupňový výstražný systém při rozpoznání nebezpečí (optické varování, poté optické a akustické varování)
 • Možné zabránění nehodě nebo snížení závažnosti nehody v mezích možností systému

Dokonalá souhra různých asistenčních funkcí systému Active Drive Assist 3901, 905, 906 nejen zvyšuje jízdní komfort, ale také přispívá ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

Nejnovější generace, Active Drive Assist 3901, 905, 906, podporuje řidiče ještě lépe při podélném a příčném vedení nákladního vozidla. Novinkou je přitom především funkce Emergency Steering: pokud Active Sideguard Assist 2901, 1, 905 hlásí nebezpečí kolize při změně jízdního pruhu, může Active Drive Assist 3901, 905, 906 aktivně řídit proti směru jízdy a navést vozidlo zpět do středu jízdního pruhu, resp. vrátit do původního jízdního pruhu.

Kromě toho systém aktivně reaguje na nečinnost řidiče, například kvůli zdravotním problémům: rozpozná nečinnost a co nejjemněji zastaví vozidlo.

Přehled výhod.

 • Vyvinuto speciálně pro jízdu na dálnicích
 • Funguje v celém rychlostním rozsahu
 • Automatická regulace odstupu s funkcí stop-and-go (rozjezd a zastavení v dopravní zácpě)
 • Automatické průběžné centrování vozidla na střed jízdního pruhu
 • Může zabránit opuštění jízdního pruhu aktivním zásahem do řízení
 • Při nečinnosti řidiče může vozidlo začít mírně brzdit až do zastavení
 • V případě nebezpečí kolize během změny jízdního pruhu může vrátit vozidlo zpět do původního jízdního pruhu
Nahoru