Maximální využití vozidla
Mercedes-Benz RoadEfficiency

Maximální využití vozidla

Efektivita je součtem detailů.

Třetí pilíř RoadEfficiency se skládá ze servisní inovace Mercedes-Benz Uptime a dalších průkopnických výhod. Kromě zjednodušeného ovládání a snadnějších pracovních postupů k nim patří také inteligentní konektivita řidiče, vozidla a logistických procesů, což umožňuje výrazné zvýšení využití a vytížení vozidla.

S Mercedes-Benz Uptime sledujeme jasný cíl: postupně omezit neplánované výpadky vozidel na minimum a umožnit plánování oprav – a tím pro Vás neustále zvyšovat disponibilitu vozidel.

Přehled výhod:

  • Osobní péče ze strany servisu Mercedes-Benz
  • Maximální možnost plánování a efektivity Vašich návštěv servisu
  • Vyšší disponibilita Vašeho vozového parku
  • Přehled o stavu vozidel v celém vozovém parku v reálném čase
  • Okamžité informování a jasné doporučení k provedení opatření v případě zjištěné potřeby opravy nebo údržby
  • Integrované řešení pro nákladní vozidlo a návěs

Se servisní inovací Mercedes-Benz Uptime225, 226, 241 budou Vaše jízdy spolehlivé a hospodárné. Protože potřeba opravy a údržby bude včas rozpoznána, což usnadní plánování.

Content uptime 011

Prostřednictvím nepřetržité komunikace všech propojených systémů ve vozidle je každý den u každého nákladního vozidla vygenerováno několik gigabytů dat, které jsou využity pro nejrůznější diagnostiku vozidel. Přitom je již dnes u velké části diagnostických procesů podporován jejich plně automatický a na dálku řízený průběh pomocí služby Mercedes-Benz Uptime. Díky tomu je příčina závady známa ještě před příjezdem Vašeho vozidla do servisu.

Mercedes-Benz Uptime dokáže po zaznamenání dat v nákladním vozidle v průměru za 240 sekund u prodejce zcela automaticky nahrát doporučená opatření pro servis. To je možné díky uložení existujícího know-how servisu na backendových serverech servisu Mercedes-Benz. Tím je zajištěna diagnostika, jasná doporučená opatření a identifikace dílů na základě příslušného návodu na opravu. Nebo zkrátka: díky tomu se lze optimálně připravit i na neplánované návštěvy servisu.

Ve více než 1500 retailových podniků Mercedes-Benz v Evropě, certifikovaných pro služby Mercedes-Benz Uptime, tak například dochází ke zkrácení doby diagnostiky pro vstupní test v servisu až na faktor 3. To přináší úsporu času a nákladů. U většiny vozidel využívajících služby Mercedes-Benz Uptime se proto díky včasné detekci chyb již podařilo omezit neplánované návštěvy servisu o více než polovinu. To není příslib, ale realita.

Pro Vás to znamená: rychlejší návrat nákladních vozidel na silnici. Služby Mercedes-Benz Uptime umožňují vyšší disponibilitu vozidel a tím i jejich efektivnější využití.

Inteligentní propojení řidiče, vozového parku a zakázky nabízí možnost dalšího zvýšení efektivity. S analýzou použití Fleetboard a našimi školeními řidičů lze spotřebu trvale snižovat.

Fleetboard nabízí individuální řešení telematiky pro zvýšení vytížení vozidel a efektivity Vašeho vozového parku na maximum. Budete tak mít vše pod kontrolou – vždy a všude.

Analýza použití Fleetboard přispívá ke stylu jízdy snižujícímu spotřebu a opotřebení vozidla. K tomu účelu zaznamenává telematický systém technické údaje z nákladního vozidla a vyhodnocuje je. Kromě toho se zobrazí, jak intenzivně je systém Predictive Powertrain Control využíván. Na základě těchto údajů je jízdní chování řidičů ohodnoceno známkami. To umožňuje objektivní posouzení stylu jízdy a přizpůsobení školení příslušnému řidiči. Vše společně může vést k úspoře paliva až 15 %.

Content uptime 07

Portál Fleetboard. Snadná práce dispečera: na intuitivně ovladatelném internetovém rozhraní jsou přehledně sdruženy všechny údaje z Vašich objednaných služeb Fleetboard. Navíc získáte doporučená opatření, pomocí kterých můžete optimalizovat své každodenní činnosti a tím zvýšit efektivitu.