eMobility

eConsulting

Krok za krokem k elektromobilitě.

Nově vyvinutý systém eConsulting je nabídka poradenství ve třech úrovních, která poskytuje veškerá potřebná řešení týkající se vozidla eActros: od první konzultace až po uvedení do provozu. Tým tuzemských specialistů a zahraničních odborníků vás bude krok za krokem provázet na cestě k elektromobilitě a budoucnosti bez emisí CO2.

Za tím účelem bude vytvořen koncept přizpůsobený areálu vaší firmy. Na základě stanovených opatření proběhne analýza všech s tím souvisejících nákladů. Na závěr proběhne realizace ve formě integrace do operativních procesů.

E consulting content step 01

Analýza trasy.

Výchozím bodem pro koncepci elektrifikace areálu vaší firmy je analýza tras vašeho vozového parku. Je základem pro všechna další rozhodnutí a opatření v procesu poradenství v oblasti elektromobility. Jak jste připraveni na nákladní vozidla s elektrickým pohonem, si můžete již předem ověřit v aplikaci eTruck Ready. V této aplikaci si můžete snadno porovnat trasy vašich konvenčních nákladních vozidel s údaji shromážděnými společností Mercedes-Benz Trucks o vozidlech na elektrický pohon. Pro každou trasu si můžete individuálně nastavit důležité parametry, jako je nástavba, doba nakládky a vykládky, užitečné zatížení nebo okolní teplota. Z toho lze odvodit, zda a jak lze nákladní vozidlo na elektropohon použít ve vašich podmínkách.

Pokud jste si již udělali přibližnou představu o možnostech využití elektrického vozidla nebo chcete pro nákladní vozidlo na elektropohon naplánovat nové trasy, naši odborníci z eConsulting jsou vám k dispozici. Pomocí našeho speciálně vyvinutého nástroje dokáží posoudit vaše předem analyzované trasy a potenciál elektrifikace nových tras.

E consulting content route analysis

Nabíjecí infrastruktura.

Způsob použití vašich vozidel určuje optimální chování při nabíjení, spolu s infrastrukturou pro nabíjení, která je k tomu potřeba, včetně softwarových a hardwarových řešení. Během celého procesu vás Mercedes-Benz Trucks podpoří svými odbornými znalostmi a nezbytnými nástroji – od připojení k elektrické síti přes plánování nabíjení, až po management nabíjení.

Pro použití v těžké distribuční dopravě v městském prostředí se hodí zejména Depot Charging, tedy nabíjení v areálu vlastní firmy. Při jednosměnném provozu se elektrické vozidlo během směny při jízdě optimálně vybíjí a plně se nabije až v areálu podniku přes noc, kdy je odstaveno.

Pokud používáte elektrické nákladní vozidlo 24 hodin denně, musíte zvolit jiné způsoby nabíjení. Při příležitostném nabíjení Opportunity Charging nabíjíte svůj nákladní vůz na různých místech, zatímco je dočasně zaparkovaný např. při vykládce. Doba nabíjení přitom činí 30 až 90 minut. Pro tento způsob použití musí být potřebná nabíjecí infrastruktura k dispozici v několika depech nebo v místech nakládky a vykládky.

E consulting content step 02

Na základě zjištěných opatření jsou všechny související náklady a případné dotace společně s odborníky eConsulting transparentně rozděleny, analyzovány a optimalizovány.

Pomocí vlastního firemního softwaru Daimler lze v celé Evropě identifikovat možné pobídky, resp. výhody pro změnu technologie pohonu. Pro elektromobily a příslušnou nabíjecí infrastrukturu jsou to konkrétní výhody ve formě příspěvků, slev na dani či osvobození od daní a půjček. Dalšími výhodami jsou nižší mýtné, nižší náklady na registraci vozidla nebo výjimky ze zákazu jízdy v centrech měst. Naši specialisté jsou vám k dispozici při posuzování příslušného poměru nákladů a výhod a pomohou s podáním konkrétní žádosti.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Nyní můžeme přejít do fáze realizace. Zde jsou do operativního provozu integrovány všechny potřebné procesy. Abychom zajistili hladký průběh přechodu, poradíme vám a vašim zaměstnancům a proškolíme je v oblasti integrovaných softwarových řešení, jako je náš inteligentní systém managementu nabíjení, a také v oblasti energeticky úsporného řízení a budeme vám aktivně nápomocni i v dalších otázkách. Naše rozsáhlé portfolio školení je zaměřeno jak na řidiče, tak i na správce vozového parku.

Řidiči jsou seznámeni se všemi relevantními informacemi o ovládání. Patří k nim nabíjení vozu eActros, ekologická jízda, která může přispět k dlouhému dojezdu, šetrná jízda, která může prodloužit životnost akumulátoru, a také optimalizované nabíjení pro maximální využití nabíjecí infrastruktury.

Vedoucí vozových parků získají školení k technickým specifikám vozidla eActros a k manipulaci s vysokým napětím, k maximalizaci efektivity a organizačním důsledkům. Kromě toho získají pohled z perspektivy řidičů.