eMobility

Individuální řešení nabíjení na klíč.

Integrované řešení eActros nám umožňuje nabídnout vám individuální řešení nabíjení na klíč a provázet vás celým procesem. V rámci našeho systému eConsulting společně s vámi odpovíme na všechny otázky, které je nutné vyjasnit pro hladkou a bezproblémovou integraci elektrických nákladních vozidel do vašeho stávajícího vozového parku. Díky našim kvalifikovaným partnerům to zahrnuje také zajištění potřebné infrastruktury pro nabíjení. Náš systém Charge Management přitom představuje perfektní spojení mezi nabíjecí infrastrukturou a nákladním elektomobilem a umožňuje Vám optimální nabíjení vozidla. Pokud by se během procesu vyskytly problémy, ať už u vozidla nebo v softwaru, máte neustále k dispozici stálou kontaktní osobu!

Společně s našimi partnery a potřebnými nástroji vám poskytneme podpou, od připojení k elektrické síti, přes plánování nabíjení až po management nabíjení. O tom, jakou nabíjecí infrastrukturu včetně softwarových a hardwarových řešení potřebujete, a jaké je pro vás optimální chování při nabíjení, se rozhodne na základě používání vašich vozidel.

Zde je několik příkladů: Jezdíte v jednosměnném provozu a můžete k plnému nabití využít noc? Pak stačí nízký nabíjecí výkon například 50 kW. Je nutné dobíjet během polední přestávky? Pak se musí nabíjet s vyšším nabíjecím výkonem, například 150 kW. Důležité je také kontaktovat místního provozovatele sítě: zjistit, jak výkonná je síť, a jestli se v areálu podniku musí dobudovat infrastruktura? Také s řešením těchto otázek Vám spolu s našimi partnery pomůžeme.

Charging solution content energymanagement cze

Pro použití v těžké distribuční dopravě v městském prostředí se hodí zejména Depot Charging, tedy nabíjení v areálu vlastní firmy. Vozidlo pokryje většinu tras v jednosměnném provozu bez dodatečného dobíjení a do plného nabití se pomalu dobíjí přes noc, v areálu podniku, když je odstavené.

Pokud svůj elektrický vůz využíváte ve vícesměnném provozu, musíte zvolit jiné způsoby nabíjení. Opportunity Charging, tedy příležitostné nabíjení, je možné vždy, když je vozidlo dočasně odstaveno. Během této omezené doby, například při vykládce nákladu v cílovém místě dodávky, lze akumulátory částečně nabít. Doba nabíjení přitom činí 30 až 90 minut.

Model

Model image

Nabíjecí výkon

Zvolit úroveň nabití:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Zbývající kapacita akumulátoru
Kapacita akumulátoru 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Doba nabíjení zobrazená v nástroji je založena na lineárním výpočtu a také nazákladě interně zjištěných empirických hodnot za optimálních podmínek, mimo jiné při okolní teplotě nad 20 °C. Stav nabití se vztahuje k zobrazené hodnotě na displeji vozidla.
  • Model eActros lze nabíjet až 160 kW: Po připojení k běžné nabíjecí stanici se stejnosměrným proudem 400 A, za optimálních podmínek, mimo jiné při venkovní teplotě 20 °C, trvá na základě interně zjištěných empirických hodnot nabití tří sad akumulátorů z 20 na 80 procent jen nepatrně déle než 1 hodinu.

Na základě vaší individuální koncepce nabíjení, tedy podle počtu nabíjecích stojanů, typu vašich tras, možných dob nabíjení a potřebných nabíjecích výkonů, lze zkontrolovat, zda je vaše dosavadní kapacita připojení k síti dostatečná. Síťová přípojka musí mít dostatečný výkon pro vaši celkovou maximální spotřebu elektrické energie, například na osvětlení, počítačový hardware, klimatizaci a výrobní zařízení. Protože tato stávající spotřeba elektrické energie se navyšuje o spotřebu energie nabíjecích stanic pro eTruck, musí provozovatel místní distribuční sítě zkontrolovat, zda je vaše připojení k distribuční síti schopno tuto spotřebu pokrýt. Pokud tomu tak není, bude případně nutné provést stavební úpravy, se kterými vám Mercedes‑Benz Trucks, naši partneři a místní provozovatel distribuční sítě rádi pomohou.

Charging solution content network connection cze

Fleetboard Charge Management vám poskytuje komplexní přehled o všech interakcích mezi vašimi nákladními elektromobily a firemními nabíjecími stanicemi – protože tak budete mít vše stále pod kontrolou. Od stavu nabití akumulátoru až po zbývající dobu nabíjení nebo historii nabíjení: Můžete těžit z plné transparentnosti prostřednictvím nabíjecí sítě.

Lépe porozumíte chování Vašeho modelu eActros při nabíjení a celé infrastruktuře, a dokážete snadněji identifikovat potenciály pro optimalizaci. Charge Management vám pomůže předem koordinovat nabíjecí relace a optimálně využívat disponibilní příkon areálu vaší firmy.

To navíc umožňuje bezproblémové začlenění procesů nabíjení, resp. chování při nabíjení do stávajících procesů. Individuální nastavení, jako jsou časy odjezdu a cílové stavy nabití akumulátoru, lze také provádět kdykoliv.

Abychom mohli našim zákazníkům nabízet nejen koncepty vozidel, ale také nejlepší nabíjecí infrastrukturu pro elektromobilitu, a abychom jim mohli být k dispozici ve všech otázkách týkajících se procesů plánování, podávání žádosti a realizace, uzavřeli jsme strategické partnerství se společnostmi Siemens Smart Infrastructure, ENGIE a EVBox Group.

Po četných testech kompatibility se systémem řízení nabíjení Mercedes‑Benz Trucks nás tito partneři podporují svým specifickým doplňkovým know-how v oblasti zásobování energií a poskytují řešení nabíjecí infrastruktury pro centrální nabíjení v depu. Během procesu eConsulting se u našich zákazníků zjišťuje jejich reálný profil užívání k jejich individuálním účelům, na jehož základě se mohou rozhodnout, zda, a jakým způsobem chtějí služby využívat.

Analýzu provozoven, vybudování vhodné infrastruktury včetně inteligentních řešení nabíjení, a také údržbu a servis celé nabíjecí infrastruktury pak může zajistit některý z našich partnerů. Ve všech fázích jsou v úzkém kontaktu se společností Mercedes-Benz Trucks.

Charging solution content partnership

Elektrifikaci areálu podniku je nutné zahájit s výrazným předstihem. Období od první konzultace až po dodání elektrického nákladního vozidla se může lišit a může trvat například až 12 měsíců.

V závislosti na okolnostech a požadavcích může plánování a kompletní výstavba nabíjecí infrastruktury včetně rozšíření síťové přípojky trvat zpravidla od tří až do dvaceti čtyř měsíců. Proto se doporučuje do plánování nabíjecí infrastruktury včas zapojit místního provozovatele sítě.

Charging solution content time period cze
Nahoru