Maximální využití vozidla
Arocs

Maximální využití vozidla

Inteligentní síťové propojení vozidla, servisu a vaší přepravní společnosti.

Díky inteligentnímu propojení vozidla, servisu Mercedes-Benz a Vašeho přepravního podniku lze výrazně zvýšit využití vozidla, vytížení vozidla a efektivitu Vašich logistických procesů.

Za příplatek dostupná servisní inovace Mercedes-Benz maximalizuje dostupnost a možnost plánování Vašich vozidel. Díky nepřetržitému monitorování údajů o vozidle v reálném čase jsou včas rozpoznány potřeby údržby a oprav. Navíc jsou nyní také využity relevantní údaje o přívěsu/návěsu247. Servisní tým Mercedes-Benz Vás včas informuje, poskytne Vám konkrétní doporučení a podpoří Vás při optimálním řešení opravy. Tím lze zkrátit doby výpadku a odstavení vozidel, například v důsledku poruch, vyhnout se dalším neplánovaným opravám a optimalizovat plánované návštěvy servisu. Zkrátka: Mercedes-Benz Uptime zajistí, abyste mohli Vaše přepravní zakázky splnit s větší jistotou a efektivitou než kdy dříve.

Přehled výhod.

  • Mercedes-Benz Uptime226, 250: individuální podpora zákazníků v reálném čase pro lepší možnost plánování návštěv servisu a zvýšení dostupnosti vozidel
  • Service24h: rychlá pomoc v případě nouze po 24 hodin denně37
  • Hustá servisní síť se servisy v celé Evropě
  • Truck Data Center jako základ pro všechny služby Fleetboard
  • Programovatelný speciální modul pro snadné řízení a ovládání konstrukcí
  • Remote Online a aplikace Remote Truck App256 pro ovládání funkcí vozidla pomocí smartphonu
  • Za příplatek aplikace Fleetboard pro zjednodušené ovládání a vyšší komfort práce

Služba Mercedes-Benz Service24h zajišťuje okamžitou pomoc v případě poruchy – 365 dní v roce a 24 hodin denně. Volající mohou využít bezplatnou16 telefonní linku +420 296 335 698. V případě poruchy se dostaví servisní technici s dobře vybavenou pojízdnou dílnou, aby mohlo vozidlo co nejrychleji pokračovat v cestě.

Fleetboard nabízí individuální telematická řešení, která přispívají ke snížení nákladů a zároveň ke zvýšení produktivity. Pro využití celého portfolia služeb Fleetboard jsou k dispozici desktopová/klientská řešení jako různé aplikace pro operační systém Android a iOS.

Nahoru