Rozhraní
Unimog do nejtěžšího terénu

Rozhraní

Přímo aplikovaná síla.

Vedlejší pohon z motoru superterénního Unimogu nabízí enormní aplikační potenciál. Disponuje točivým momentem až 600 Nm, dostačujícím např. pro provoz hasičských čerpadel nebo hydraulických motorů.

Kompletní škálu možností nasazení si Unimog zajišťuje v neposlední řadě osvědčenými vedlejšími pohony z převodovky – např. rychlým pohonem pro hydraulická čerpadla a velmi rychlým pohonem pro hasičská čerpadla. Díky optimalizované podlahové skupině jsou vedlejší pohony z převodovky výborně přístupné, a tím i mnohostranně využitelné.

Content interfaces 01

Vozidlovou hydraulikou jsou poháněna zařízení jako například samovyprošťovací navijáky nebo hydraulické pracovní nářadí. Jednookruhová hydraulika poskytuje pracovní tlak 240 bar při dopravovaném objemu 60 l/min a výkonu čerpadla 24 kW. Normované konektorové přípojky jsou umístěny na přídi i na zádi vozidla.

S dvouokruhovou komunální hydraulikou dodávanou na přání se superterénní Unimog stane ještě univerzálnějším: Díky ní lze jinak vzájemně vyměňované přídavné pracovní stroje a nářadí provozovat současně. V chladném ročním období se tak dá Unimog používat např. při zimní údržbě silnic se sněžným pluhem a posypovým automatem.

Content interfaces 02

Čtyři standardizované zásuvky v kabině řidiče a venku umožňují připojit elektrické spotřebiče jako např. řídicí a ovládací systémy přídavných zařízení, a to bez jakýchkoli nákladů na kabeláž.

Content interfaces 03
Nahoru