Portálové nápravy
Unimog do nejtěžšího terénu

Portálové nápravy

Velká světlá výška

Charakteristickým znakem Unimogu je univerzálnost jeho použití. Jeho zesílené portálové nápravy s redukčním převodem v kolech poskytují velkou světlou výšku pro nejrůznější úkoly, a to rovněž mimo silnici.

Diferenciální převodovka a s ní spojené hnací hřídele jsou k tomu účelu přemístěny nahoru. Náprava a diferenciál jsou umístěny nad středem kola. Díky tomu lze překážky zdolávat snáze a těžiště vozidla zůstává nízko.

Zavěšení náprav je zesílené a odolá i tomu nejvyššímu zatížení. Podobně robustně je dimenzována i konstrukce náprav, která umožňuje vysoké sériové hodnoty zatížení.

Content portal axles 01

Portálové nápravy.

1. Redukční převod v kolech
2. Střed kola
3. Střed nápravy

Nahoru