Výrobky s ukončenou životností.
Služby pro Vaše nákladní vozidlo

Výrobky s ukončenou životností.

Recyklace automobilových baterií, akumulátorů a pneumatik.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Mercedes-Benz se v roce 2010 zapojil do solidárního systému pro zajištění zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Mercedes-Benz Trucks je mají možnost bezplatně odevzdat. Informaci o místě zpětného odběru získáte u autorizovaných prodejců/servisů Mercedes-Benz Trucks (https://www.mercedes-benz-trucks.com/cs_CZ/buy/dealer-locator.html) nebo celý seznam míst zpětného odběru naleznete přímo na adresách www.zpetnyodber.eu nebo pro přenosné baterie www.remabattery.cz.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru v rámci sítě autorizovaných partnerů Mercedes-Benz Trucks
https://www.mercedes-benz-trucks.com/cs_CZ/buy/dealer-locator.html )

Odber produktu