Pouze férovostí a poctivostí můžeme společně dosáhnout dlouhodobých cílů a zajistit důvěryhodnou spolupráci v naší společnosti. Náš oznamovací systém SpeakUp nám pomáhá přímo reagovat na pochybení a porušení pravidel. SpeakUp je důležitým prvkem dobrého vedení společnosti a nedílnou součástí našeho systému Compliance Management, platného v celém koncernu Daimler Truck.

Další informace a oznamovací kanály