Høj effektiv driftstid
Mercedes-Benz RoadEfficiency

Høj effektiv driftstid

Effektivitet er summen af alle detaljer.

Serviceinnovationen Mercedes-Benz Trucks Uptime udgør den tredje søjle i RoadEfficiency. Den intelligente netforbindelse mellem fører, køretøj og Mercedes-Benz Trucks service gør det lettere at håndtere og organisere værkstedsaftaler, hvorved køretøjets anvendelse og udnyttelsesgrad kan forøges mærkbart.

Med Mercedes-Benz Trucks Uptime efterlever vi et klart mål: Uforudsete driftsstop minimeres løbende, og reparationer kan planlægges, så tilgængeligheden af dine lastbiler maksimeres.

Fordele kort og godt:

  • Individuel, personlig rådgivning fra dit Mercedes-Benz Trucks Serviceværksted
  • Bedst mulig planlægning og effektivitet i forhold til dine værkstedsophold
  • Øget effektiv driftstid for din flåde
  • Gennemsigtighed nu og her af tilstanden for alle flådens lastbiler
  • Besked med det samme og klare, anbefalede handlinger ved identificeret behov for reparation eller service
  • Særligt attraktive priser takket være integration af Mercedes-Benz Trucks Uptime i servicekontrakterne

Med serviceinnovationen Mercedes-Benz Trucks Uptime225, 226, 2413 får du glæde af endnu større pålidelighed og rentabilitet, når du er på farten. Fordi reparations- og servicebehov registreres i god og således kan planlægges.

Content uptime 011

På baggrund af den permanente kommunikation mellem alle netværksforbundne systemer i lastbilen genereres der pr. lastbil dagligt adskillige gigabyte data, der kan anvendes til forskellige køretøjsdiagnoser. Og allerede i dag understøttes en stor del af alle diagnoser fuldautomatisk og fjernbetjent af Mercedes-Benz Trucks Uptime. Fejlårsagerne kendes således på værkstedet på forhånd, allerede inden dit lastbil når frem til værkstedet.

Handlingsanbefalinger for værkstedet indlæses fuldautomatisk og i gennemsnit efter 240 sekunder i de pågældende forhandlersystemer efter dataregistrering i køretøjet. På basis af den pågældende reparationsvejledning sikres der en diagnose, klare handlingsanbefalinger og identifikation af dele. Eller kort sagt: Uforudsete værkstedsophold kan forberedes optimalt.

I de mere end 1.500 Mercedes-Benz Trucks Uptime-certificerede detail-virksomheder i Europa medfører dette blandt andet en diagnosetid for indgangstesten på værkstedet, der er tre gange så kort. Det sparer tid og penge. For størstedelen af alle køretøjer med Mercedes-Benz Trucks Uptime kan antallet af uforudsete værkstedsophold mere end halveres som følge af, at fejl registreres i god tid. Det er ikke et løfte, men derimod fakta.

Ved hjælp af Mercedes-Benz Trucks Uptime kommer dine lastbiler hurtigere tilbage på vejen igen, hvilket øger køretøjets effektive driftstid og giver mulighed for en markant mere effektiv anvendelse.

Den intelligente konnektivitet mellem chauffør, vognpark og opgaven giver mulighed for at øge effektiviteten yderligere. Med Fleetboard kørestilsanalyse og vores chaufføruddannelse kan forbruget sænkes yderligere.

Fleetboard tilbyder individuelle telematikløsninger med henblik på at maksimere bilernes effektive driftstid og vognparkens effektivitet. Giver dig overblik over det hele – uanset tid og sted.

Fleetboard kørestilsanalysen bidrager til at sikre en køremåde, der giver lavere forbrug og mindre slid. Det sker ved, at telematiksystemet indsamler tekniske data fra lastbilen og analyserer dem. Derudover vises det, hvor intensivt systemet Predictive Powertrain Control anvendes. Med udgangspunkt i disse data beregnes chaufførens kørestil i form af karakterer. Derved bliver det muligt at foretage en objektiv vurdering af kørestilen og tilpasse træningen til den enkelte chauffør. Alt i alt kan der på den måde opnås en brændstofbesparelse på op til 15 %.

Content fleetboard portal
Opad