eMobility

eConsulting

Trin for trin til eMobility.

Det nyudviklede eConsulting er en tretrins konsulenttjeneste, der leverer alle de nødvendige løsninger til eActros: fra den indledende rådgivning til idriftsættelsen. Et team af nationale specialister og internationale eksperter ledsager dig helhedsorienteret på din vej til eMobility og skridt for skridt til en CO2-fri fremtid.

Til dette formål oprettes der et koncept, der er tilpasset dit driftsdepot. Alle omkostninger i forbindelse hermed analyseres på grundlag af de foranstaltninger, der er blevet påpeget i processen. Derefter følger implementering i form af integration i de operationelle processer.

E consulting content step 01

Ruteanalyse.

Udgangspunktet for et koncept til elektrificering af din virksomhed er en ruteanalyse af din flåde. Den udgør grundlaget for alle yderligere beslutninger og tiltag i rådgivningsprocessen omkring eMobility.

Ved hjælp af websitet eTruck Ready kan du teste, om dine ruter egner sig til eActros. Ved at indstille diverse parametre, bl.a. opbygning, nyttelast eller omgivelsestemperatur, kan du nemt sammenligne dine konventionelle lastbilers ruter med de indsamlede data for eActros.

Ved hjælp af websitet eTruck Ready kan du fra din computer nemt og bekvemt analysere, om en eActros egner sig til dine ruter.

Prøv at teste, om dine daglige ruter er "eTruck Ready":

E consulting content route analysis

Opladningsinfrastruktur.

Brugen af dine køretøjer bestemmer den optimale opladningsadfærd og den nødvendige opladningsinfrastruktur, herunder software- og hardwareløsninger. Mercedes-Benz Trucks støtter dig gennem hele processen med sin ekspertise og de nødvendige værktøjer - fra tilslutning til elnettet til planlægning af opladning og opladningsstyring.

Depotopladning, dvs. opladning på virksomhedens eget driftsdepot, er særligt velegnet til brug i den tunge distributionstrafik i byområder. Et køretøj bruges i denne forbindelse optimalt i løbet af et skift og oplades først langsomt fuldt ud igen om natten på driftsdepotet, når lastvognen ikke længere er i brug.

Hvis din eTruck er i brug døgnet rundt, er du nødt til at benytte andre opladningsmetoder. Med Opportunity Charging oplader du lastvognen, mens den er midlertidigt parkeret, fx til aflæsning i en af dine filialer. Opladningstiden er her mellem 30 og 90 minutter. Til denne type brug skal den nødvendige opladningsinfrastruktur være tilgængelig på flere driftsdepoter eller på på- og aflæsningssteder.

E consulting content step 02

På baggrund af de identificerede foranstaltninger inddeles alle de tilknyttede omkostninger og mulige tilskud på en gennemsigtig måde, analyseres og optimeres sammen med eConsulting-eksperter.

Ved hjælp af vores egenudviklede Daimler-software kan vi identificere mulige incitamenter eller fordele for din omstilling i hele Europa. I tilfælde af elbiler og en tilsvarende opladningsinfrastruktur er der tale om konkrete fordele i form af tilskud, skattelettelser/-fritagelser og lån. Derudover er der fordele som fx lavere vejafgifter, lavere omkostninger til registrering af køretøjer eller fritagelse for kørselsforbud i indre byer. Vores specialister vil aktivt støtte dig i evalueringen af det respektive cost benefit-forhold og en detaljeret ansøgning.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Nu er det på tide at starte gennemførelsesfasen. Her er alle nødvendige processer integreret i den operationelle drift. For at sikre, at omstillingen forløber gnidningsløst, rådgiver og uddanner vi dig og dine medarbejdere i integrerede softwareløsninger som fx vores intelligente ladestyringssystem samt energibesparende kørsel. Vi står også til rådighed med aktiv støtte på andre områder. Vores omfattende uddannelsesportefølje henvender sig til både chauffører og flådeansvarlige.

Chaufførerne bliver undervist i alle relevante betjeningsoplysninger. Disse omfatter opladning af eActros, miljøvenlig kørsel, der kan bidrage til en stor aktionsradius, batterivenlig kørsel, der kan forlænge batteriets levetid, og optimeret opladning med henblik på maksimal udnyttelse af opladningsinfrastrukturen.

Flådeansvarlige får undervisning i eActros' særlige tekniske egenskaber og i, hvordan man håndterer højspænding, maksimerer effektiviteten og de organisatoriske konsekvenser. De får desuden et indblik i chaufførernes perspektiv.

Opad