eMobility

Skræddersyet nøglefærdig opladningsløsning.

Vores integrerede eActros-løsning gør det muligt for os at tilbyde dig en skræddersyet, nøglefærdig opladningsløsning og hjælpe dig hele vejen igennem processen. I forbindelse med vores eConsultings besvarer vi sammen med dig alle spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med en gnidningsløs og glidende integration af eTrucks i din eksisterende flåde. Takket være vores kvalificerede partnere indebærer det også, at der stilles den nødvendige opladningsinfrastruktur til rådighed. Vores Charge Management System udgør desuden den perfekte forbindelse mellem opladningsinfrastruktur og eTruck og muliggør en optimal opladning af køretøjerne. Hvis der opstår problemer i forbindelse med processen, uanset om det drejer sig om køretøjet eller softwaren, har du altid en fast kontaktperson!

Fra tilslutning til elnettet over ladeplanlægning til ladestyring støtter vi dig sammen med vores partnere og de nødvendige værktøjer. Hvilken opladningsinfrastruktur samt soft- og hardwareløsninger du har brug for, og hvad den optimale opladningsadfærd er for dig, afhænger af anvendelsen af dine køretøjer.

Nogle eksempler: Kører du i enkeltholdsskift og kan bruge natten til fuld opladning? Så er det tilstrækkeligt med en lille opladningseffekt på eksempelvis 50 kW. Er det nødvendigt med en mellemopladning i frokostpausen? Så skal der oplades med en større opladningseffekt på eksempelvis 150 kW. Kontakten til din lokale netudbyder er også vigtig: Hvor effektivt er nettet, og skal infrastrukturen på firmaets område udbygges? I den forbindelse står vi også til rådighed for dig med vores partnere.

Charging solution content energymanagement dan

Depotopladning, dvs. opladning på det eget driftsdepot, er særligt velegnet til brug i den tunge distributionstrafik i byområder. Køretøjet bruges i denne forbindelse optimalt i enkeltholdsskift og oplades først langsomt fuldt ud igen om natten på driftsdepotet, når lastvognen ikke længere er i brug.

Hvis din eTruck er i brug døgnet rundt, er du nødt til at benytte andre opladningsmetoder. Opportunity Charging, altså lejlighedsvis opladning, er altid mulig, når køretøjet parkeres kortvarigt. I denne begrænsede periode kan batterierne oplades delvis, fx ved aflæsning af fragten ved destinationen for en leverance. Opladningstiden er her mellem 30 og 90 minutter.

Model

Model image

Ladeeffekt

Vælg ladeområde.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Restbatteri
Ladekapacitet 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Den opladningstid, som vises i værktøjet, er baseret på en lineær beregning samt internt beregnede erfaringsværdier under optimale betingelser, bl.a. ved en omgivelsestemperatur på over 20 °C. Opladningstilstanden refererer til den værdi, som vises i køretøjets display.
  • eActros kan oplades med op til 160 kW: Baseret på internt bestemte erfaringsværdier har de tre batteripakker brug for lidt mere end en time for at blive opladet fra 20 til 80% under optimale forhold, bl.a. ved en omgivelsestemperatur på 20°C ved en standard DC-hurtigopladningsstation med 400A ladestrøm.

Ved hjælp af dit individuelle opladningskoncept, altså antallet af ladestandere, dine tures art, de mulige opladningsperioder og nødvendige opladningseffekter kan det kontrolleres, om din hidtidige nettilslutningskapacitet er tilstrækkelig. Din nettilslutning skal opfylde dit maksimale effektbehov til fx belysning, it-hardware, klimatisering og produktionsanlæg. Da dette eksisterende effektbehov øges af eTruck-ladestationernes energibehov, skal den lokale forsyningsnetoperatør kontrollere, om din tilslutning til fordelingsnettet kan dække dette ekstra effektbehov. Hvis det ikke er tilfældet, kræves der evt. yderligere ladestationer, hvor såvel Mercedes‑Benz Trucks som vores partnere og din lokale forsyningsnetoperatør gerne støtter dig.

Charging solution content network connection dan

Fleetboard Charge Management giver dig et helhedsoverblik over alle interaktioner mellem dine eTrucks og virksomhedens egne ladestationer – så du altid har kontrol. Fra batteristanden over opladningstilstanden til den resterende opladningstid eller til opladningshistorikken: Du nyder godt af den fulde transparens via opladningsnetværket.

Så kan du bedre forstå opladningsadfærden i din eActros og hele infrastrukturen og lettere identificere optimeringspotentialer. Charge Management hjælper dig med at koordinere opladninger forudseende og fx udnytte den tilslutningseffekt, der er til rådighed på dit driftsdepot, optimalt.

Det gør det desuden muligt at integrere opladningsrutiner respektive -adfærd gnidningsløst i eksisterende processer. Individuelle indstillinger såsom afgangstidspunkter og destinationsbatteriniveauer kan også foretages til enhver tid.

For ikke kun at kunne tilbyde vores kunder køretøjskoncepter, men også den bedst mulige opladningsinfrastruktur til elmobiliteten og bistå dig ved alle spørgsmål omkring planlægnings-, ansøgnings- og realiseringsprocesserne, har vi indgået et strategisk partnerskab med Siemens Smart Infrastructure, ENGIE og EVBox Group.

Efter mange kompatibilitetstests med ladestyringssystemet fra Mercedes‑Benz Trucks støtter disse partnere os med deres komplementære specifikke know-how om energiforsyning og stiller opladningsinfrastrukturløsninger til rådighed for den centrale depotopladning. I eConsulting-processen fastslås en realistisk brugsprofil for vores kunders individuelle anvendelsesformål, og ud fra det kan de beslutte, om og hvordan de vil gøre brug af tjenester.

Analysen af driftsdepoterne, opbygningen af den egnede infrastruktur med intelligente opladningsløsninger samt vedligeholdelse og service i hele opladningsinfrastrukturen kan så efterfølgende overtages af en af vores partnere. I den forbindelse er der tæt kontakt med Mercedes-Benz Trucks i alle faser.

Charging solution content partnership

Skiftet til el på driftsdepotet kræver betydelige forberedelser. Perioden fra den første rådgivning til udleveringen af en eTruck kan variere og eksempelvis være op til 12 måneder.

Alt efter omstændigheder og krav kan planlægningen og den fuldstændige opbygning af en opladningsinfrastruktur inklusive udbygning af nettilslutningen som regel vare fra tre til 24 måneder. I den forbindelse rådes det til, at man i god tid involverer den lokale forsyningsnetoperatør i planlægningen af opladningsinfrastrukturen.

Charging solution content time period dan
Opad