eMobility

Optimerede samlede omkostninger

Vi gør alt for, at du har det bedst mulige overblik over omkostningerne på din vej til eMobility, når dagen er omme. Derfor er omkostningsstyring en vigtig del af vores eConsulting, med hvilket vi tilbyder dig en transparent omkostningsstruktur, understøtter dig ved optimering af dine samlede ejerskabsomkostninger (for eksempel gennem lave samlede energiomkostninger), identificerer mulige økonomiske incitamenter og efter ønske arrangerer hjælp til ansøgningen.

Total cost of ownership content time

Overblik over de samlede omkostninger.

Vi ved, at du ikke bare arbejder for sjov, men for at tjene penge. Derfor er en transparent oversigt over din økonomi særligt vigtig. Dine samlede ejerskabsomkostninger (TCO) beregnes af vores eConsultants ved hjælp af vores interne omkostningsværktøj, som tilbyder følgende fordele:

  1. En transparent sammenligning af TCO for en elektrisk lastbil og en diesellastbil
  2. Ad-hoc-simuleringer af de vigtigste TCO-påvirkningsfaktorer
  3. Lagrings-/indlæsningsfunktion for indtastede anvendelsestilfælde og sammenligninger samt valgfri rapportering.

Sammen med vores eConsulting-eksperter udføres der en rentabilitetsbetragtning af elektrificeringen af din flåde. Udover omkostninger ses der også på mulige støtteordninger. Med vores Daimler Truck Incentive Tool hjælper vi dig med at identificere mulige incitamenter eller fordele på dit marked eller i dit land. Alle disse lande tilbyder forskelligt attraktive incitamenter.

De konkrete fordele består ved elbiler og ladeinfrastrukturen af tilskud, skattelettelser eller -fritagelser og lån. Derudover er der yderligere fordele som fx lavere vejafgifter, lavere omkostninger til registrering af køretøjer, gratis parkering eller fritagelse for kørselsforbud i indre byer.

Vores eConsulting-team rådgiver dig gerne ved valget af de incitamenter, der er relevante for dig. Hvis du har besluttet dig for at ansøge om bestemte incitamenter, kan du efter ønske gøre brug af hjælp fra et partnerbureau: lige fra indsamling af de nødvendige dokumenter til afsendelsen.

Opad