Rammer, chassis, affjedring
Arocs

Rammer, chassis, affjedring

Belastningsevnen og de robuste egenskaber er en del af standardudstyret i Arocs.

Belastningsevnen og de robuste egenskaber er en del af standardudstyret i Arocs. I hele konstruktionen. I alle materialer. Og i forbindelse med rammen, chassiset og affjedringen. 

Entreprenørkørsel og kørsel på almindelige veje er to forskellige ting, som kræver forskellige rammeegenskaber. Derfor har vi udviklet to rammer til Arocs. En version med en smal chassisrammebredde på 744 mm, som imponerer i ekstremt terræn med sin fleksibilitet og stabilitet. Og en anden version med en bred chassisrammebredde på 834 mm, der kan udfolde sine talenter uden begrænsninger ved kørsel på almindelige veje, men samtidig også har imponerende egenskaber i let terræn.

Fordele kort og godt.

  • Robust og langtidsholdbar stålaffjedring for en høj bære- og belastningsevne i forbindelse med tung entreprenørkørsel
  • 4-bælgs luftaffjedring121 for optimeret køredynamik og kørekomfort ved primær anvendelse på almindelige veje
  • Forskellige anvendelsesoptimerede chassisrammer til byggepladser/terrænkørsel samt kørsel på almindelig vej
  • Bred portefølje af aksler op til 10 t forakseltryk
  • 8x6- og 8x8-lastbiler med akseltrykudligning for mindre slid og bedre håndtering i terræn
  • Elektronisk bremsesystem med integreret konstantbremsefunktion, tromle- og/eller skivebremser, tilbagerulningsspærre
  • Diverse anvendelsesorienterede trækvarianter samt Hydraulic Auxiliary Drive139 til kortvarig maksimal traktion ved høj nyttelast
  • Stor frihøjde

Uanset om din Arocs er udstyret med en robust stålaffjedring eller med en kombineret stål- og luftaffjedring, så kan du altid finde den rigtige løsning til dit specifikke anvendelsesformål.

En ekstra god bæreevne og høj affjedringskomfort i forbindelse med entreprenørkørsel sikres med den robuste og langtidsholdbare stålaffjedring.

Content frame chassis suspension 01

Stålaffjedring. Stålaffjedringen i Arocs er suveræn i alle situationer med sin robuste, solide konstruktion og sin høje belastnings- samt bæreevne.

Forskellige anvendelsesformål kræver forskellige frihøjder. Om det er sættevognstrækkere, ladvogne, betonblandere eller tippeladskøretøjer – Arocs lever op til praktisk talt alle krav.

Alle Arocs er som udgangspunkt udstyret med en højere ramme og dermed en større frihøjde. Således har tippeladskøretøjerne med træk på alle hjul en imponerende frihøjde, selv når der er tale om vanskeligt terræn. Arocs sættevognstrækkere har en passende grundhøjde, så det er muligt at køre ind og ud fra byggepladser uden at få skader. Og for en optimeret hældningsvinkel har Arocs kortere rammeoverhæng.

Akseltrykudligningen mellem forakslerne forhindrer i forbindelse med 8x6- og 8x8-lastbiler skader som følge af overbelastning.

Content frame chassis suspension 02 2022

Fleksibel ramme. Til entreprenørkørsel er Arocs udstyret med den smalle og særdeles fleksible ramme. Således overføres den høje kraft til underlaget uden tab også i ujævnt terræn.

Opad