Entreprenørkørsel
Econic

Entreprenørkørsel

Der skal bygges på sikkerhed.

Vores byer vokser. Over hele verden. Econic er til stede dag for dag. Og opfylder allerede i dag morgendagens sikkerhedsstandarder. Fordi det er en del af byggeplanen. Lige fra panoramaruden til glasfoldedøren, der går helt ned til gulvet i passagersiden: Det direkte udsyn til bytrafikken og byggestedet er stort set ubrudt. Det kommer især cyklister og fodgængere til gode. For bliver man set hurtigt, risikerer man ikke at komme i fare.

Fordele kort og godt.

  • Ved transport af byggematerialer i byer udmærker Econic sig med det fremragende overblik over trafiksituationen
  • Intelligente sikkerhedssystemer understøtter føreren i det daglige arbejde
Content Econic construction 05

Econic 3235 L betonblander til Tarmac, London, UK

Content Econic construction 03

Takket være forskellige chassisvarianter og standardiserede opbygningsgrænseflader kan Econic anvendes til de mest forskellige formål. Kompakt, manøvredygtig, som betonblander eller dumper, med eller uden kranopbygning og mere.

Content Econic construction 04

Econic konstruktion i UK, Conway, initiativ CLOCS

Content Econic construction 06

Econic betonblander til Moriarty Haulage, London, UK

Content Econic construction 07

Econic til transport af byggematerialer i byen

Content Econic construction 08

Econic til transport af byggematerialer i byen

Content Econic construction 09

Econic 3235 L ENA 8x4 med betonblander fra firmaet Liebherr i kundeafprøvning hos "logistikerne"

Opad