Gearkasse
Yderst terrænegnet Unimog

Gearkasse

Topteknik – inklusive høj ydelse.

I Unimog'en oversætter en fuldt synkroniserede elektropneumatiske manuelle gearkasse med otte frem- og seks bakgear motorydelsen til fremdrift. Desuden fås en særlig terrængruppe med yderligere hver otte frem- og bakgear til langsom kørsel. Kendetegnende er den meget rolige motorgang, en lang levetid og høj virkningsgrad. Og med den synkroniserede vendegruppe Electronic Quick Reverse bliver hurtige skift i kørselsretningen mulige, fx når køretøjet rokkes fri i terrænet.

Hele bredden af anvendelsesmulighederne får Unimog'en sidst, men ikke mindst ved hjælp af sine gennemprøvede gearkasse-kraftudtag – for eksempel et hurtigt for hydraulikpumper og en meget hurtig for brandpumper. Via en optimeret bundgruppe er gearkasse-kraftudtag lette at nå og meget effektive.

Med baghjulstrækket til vejen og firehjulstrækket, der kan tilkobles pneumatisk, til terrænet har du den maksimale traktion, uanset hvor du er. Og hvis terrænet bliver virkelig vanskeligt, sørger differentialespærren i begge aksler for, at kraften overføres fuldt ud. Således kan du være sikker på at komme frem, selv om der kun er et hjul tilbage, der har tilstrækkelig traktion. Dermed forcerer Unimog'en stigninger med op til 100 %.

Content gearbox 01 en GB

To kørselsprogrammer forenkler arbejdet for føreren: Ved den automatiske funktion "A" overtager kørselsprogrammet – afhængig af belastningen, stillingen af speederpedalen, driften af motoren, stigning/hældning og motorbremsen – helt og holdent gearskiftet. Hvis det er nødvendigt, kan føreren udløse et gearskift manuelt via multifunktionsarmen.

Hele kontrollen får du med kørselsprogrammet "M" (manuelt). Her foretages gearvalget ligeledes via multifunktionsarmen. Føreren vælger gearet, skiftet sker automatisk.

Content gearbox 02