Mercedes-Benz Uptime
På vejen uden bekymringer

Mercedes-Benz Uptime

Intelligent netværksintegration. For en endnu mere effektiv udnyttelse af lastbilen.

En lastbil tjener kun penge, når den kører. Med intelligent netværksintegration øger Mercedes-Benz Uptime den effektive driftstid, diagnosticerer fortløbende lastbilens og den tilkoblede trailers status og kommer med konkrete anbefalinger til handlinger. På den måde er det nu muligt at planlægge værkstedsophold, som ikke tidligere kunne planlægges, og dermed muligt at minimere stilstandstiderne.

Takket være den intelligente netværksintegration mellem lastbil, Mercedes-Benz Service og din transportvirksomhed sætter Mercedes-Benz Uptime nye standarder. Resultat: Markant forbedrede muligheder for at planlægge værkstedsophold og en øget effektiv driftstid.

Med Mercedes-Benz Uptime efterlever vi et klart mål: Uforudsete driftsstop minimeres løbende, og reparationer kan planlægges, så tilgængeligheden af dine lastbiler maksimeres.

  • På baggrund af den permanente kommunikation mellem alle netværksforbundne systemer i lastbilen genereres der pr. lastbil dagligt adskillige gigabyte data, der kan anvendes til forskellige køretøjsdiagnoser. Og allerede i dag understøttes en stor del af alle diagnoser fuldautomatisk og fjernbetjent af Mercedes-Benz Uptime. Fejlårsagerne kendes således på værkstedet på forhånd, allerede inden dit lastbil når frem til værkstedet.
  • Handlingsanbefalinger fra værkstedet indlæses automatisk i de pågældende forhandlersystemer inden for gennemsnitligt 240 sekunder efter dataregistreringen i lastbilen.
  • Hermed oplever de mere end 1.500 Mercedes-Benz Uptime-certificerede serviceværksteder i Europa blandt andet en tre gange så kort diagnosetid for indgangstesten på værkstedet.
  • For størstedelen af alle Mercedes-Benz Uptime-biler kan ikke planlagte værkstedsophold reduceres til under halvdelen, idet fejl registreres i god tid.
Content uptime 04
Content uptime 01

Med den optimale kombination af intelligent sammenknytning af lastbiler og en Mercedes‑Benz servicekontrakt profiterer du dobbelt. Alle servicekontrakter til Mercedes‑Benz Complete til eActros og eEconic er integreret med Mercedes‑Benz Uptime.