Η ετικέτα ελαστικών
Αγοράστε το φορτηγό σας

Η ετικέτα ελαστικών

Πληροφορίες για τη σήμανση των ελαστικών.

Από τον Μάιο του 2021, ισχύει υποχρέωση σήμανσης και για τα περισσότερα ελαστικά φορτηγών1031. Από την ετικέτα για το καινούριο σας ελαστικό λαμβάνετε με την πρώτη ματιά τις σημαντικότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ασφάλεια και το προφίλ χρήσης.

Στην κεφαλίδα της νέας ετικέτας αναγράφονται ο ακριβής ονομασία του ελαστικού, το μέγεθος ελαστικού, ο δείκτης ικανότητας φόρτωσης και η κατηγορία ταχύτητας.1032

Τα σύμβολα που υπάρχουν από κάτω ενημερώνουν για την εξοικονόμηση καυσίμου, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, την εκπομπή θορύβου και την καταλληλότητα χρήσης του ελαστικού στη διάρκεια του χειμώνα.

Όσο υψηλότερη η αντίσταση κύλισης των ελαστικών, τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση καυσίμου ενός φορτηγού. Γι' αυτόν τον λόγο, η κατηγορία των ελαστικών ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου καθορίζεται με βάση την υπολογισμένη αντίσταση κύλισης.1033 Η κλίμακα κυμαίνεται από την κατηγορία "A" (καλύτερη τιμή) έως την κατηγορία "E" (χειρότερη τιμή).

Σημαντική πληροφορία: Η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο οδήγησης κάθε οδηγού. Πρόκειται για μια παράμετρο που επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση. Επιπλέον, στο θέμα της κατανάλωσης παίζει σημαντικό ρόλο η σωστή ρύθμιση της πίεσης ελαστικών.

Content tyre labeling 04b

Η πρόσφυση του ελαστικού σε υγρό οδόστρωμα είναι μία σημαντική πτυχή για την ασφάλεια: εάν η τιμή είναι καλή, η απόσταση πέδησης είναι μικρή. Γι' αυτόν τον λόγο, η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα ελέγχεται1034 και τεκμηριώνεται με τις κατηγορίες "A" (καλύτερη τιμή) έως "E" (χειρότερη τιμή).

Σε κάθε περίπτωση ισχύει το εξής: Η ασφάλεια οδήγησης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο οδήγησης κάθε οδηγού. Παρακαλούμε να λαμβάνετε πάντα υπόψη τις αποστάσεις ακινητοποίησης για ελιγμούς πέδησης και να ελέγχετε τακτικά την πίεση αέρα των ελαστικών.

Content tyre labeling 03b
Hotspot module

Εξωτερικός θόρυβος κύλισης

Η ένταση με την οποία αντιλαμβάνονται τον θόρυβο ενός διερχόμενου οχήματος οι άλλοι χρήστες του δρόμου επηρεάζει και τον θόρυβο κύλισης των τροχών. Η ετικέτα παρέχει σχετικές πληροφορίες μέσω της τιμής μέτρησης1035 σε decibel (dB) και των κατηγοριών1036 "A" (καλύτερη τιμή) έως "C" (χειρότερη τιμή).

Πρόσφυση στο χιόνι

Σε χειμερινές οδικές συνθήκες είναι υποχρεωτική η χρήση χειμερινών ελαστικών. Το σύμβολο πρόσφυσης στο χιόνι1037, το οποίο αποτελεί μέρος της σήμανσης ελαστικών, δείχνει εάν επιτρέπεται η χρήση ενός ελαστικού στη διάρκεια του χειμώνα.

Για τη δική σας προστασία και των άλλων: Να προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησης στις οδικές και κλιματικές συνθήκες.

Ελαστικό πρόσφυσης στον πάγο

Ένας ιδιαίτερος τύπος χειμερινών ελαστικών είναι τα λεγόμενα ελαστικά πρόσφυσης στον πάγο. Πληρούν ειδικές απαιτήσεις σε παγωμένο οδόστρωμα και αναγνωρίζονται από το σύμβολο πρόσφυσης στον πάγο.1038 Τα ελαστικά πρόσφυσης στον πάγο είναι σχεδιασμένα για επιφάνειες οδοστρώματος καλυμμένες με πάγο και συμπαγές χιόνι.

Για τη δική σας ασφάλεια: Παρακαλούμε να προσαρμόζετε πάντα την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησης στις οδικές και κλιματικές συνθήκες. Βεβαιωθείτε ότι η χρήση ελαστικών πρόσφυσης στον πάγο είναι σκόπιμη, καθώς σε λιγότερο αντίξοες κλιματικές συνθήκες (π.χ. συνθήκες υγρασίας ή υψηλότερες θερμοκρασίες) τα συγκεκριμένα ελαστικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη βέλτιστες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, τον χειρισμό και τη φθορά.
Προς τα επάνω