Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookies καθώς και για την αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και τη χρήση εργαλείων ανάλυσης

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, π.χ. εργαλεία λογισμικού όπως τα HTML5 Storage ή Local Shared Objects (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως «cookies»), για να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, και με τις πληροφορίες αυτές να βελτιώνει τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων της και να τις κάνει πιο εύχρηστες. Για τους ίδιους σκοπούς η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εργαλεία ανάλυσης Adobe Analytics και Google Analytics, όπου ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται cookies.

1. Λειτουργίες και χρήση των cookies

α. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε εάν έχει ήδη συνδεθεί η συσκευή σας στις ιστοσελίδες μας ή ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συμφωνήσει με τη χρήση cookies. Επομένως μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies και να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

i. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookies. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «απόρριψη cookies» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ii. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της διαδικασίας περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας.

iii. Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:


Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects

iv. Η χρήση των cookies, όπως η απόρριψη ή η διαγραφή τους από τη συσκευή σας, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookies ξεχωριστά για κάθε συσκευή σας και για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

γ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

δ. Τα cookies διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

i. Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος 1)
Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα Cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

ii. Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)
Αυτά τα cookies διευκολύνουν τον χειρισμό και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Αποθηκεύουμε στα cookies λειτουργιών π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε.

iii. Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα «Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης».

iv. Cookies τρίτων (Τύπος 4)
Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Google+, και μπορείτε να ενσωματώνετε το περιεχόμενο τους μέσω των «Social Plugins» που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των Social Plugins περιέχονται στην παρ. 4 των Υποδείξεων Προστασίας Δεδομένων.

Προστασία δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία Cookies:

Όνομα αρχείου Cookie Περιγραφή Τύπος αρχείου Cookie

SERVERID

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για έναν εξισορροπητή φορτίου (load balancer). Αναγνωρίζουν το διακομιστή, στον οποίο είχε ανακατευθυνθεί ο επισκέπτης κατά την τελευταία προβολή της σελίδας. Επιπλέον επιτρέπουν την προώθηση όλων των ερωτημάτων ενός χρήστη κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας στον ίδιο διακομιστή.

Τύπος 1

piwik_ignore Αυτό το cookie αποθηκεύεται εάν ένας επισκέπτης δεν συναινέσει στην στατιστική αξιολόγηση της επίσκεψής του από την Matomo. Τύπος 2
visited_today Αυτό το cookie αποθηκεύεται την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και διαγράφεται ξανά την ίδια μέρα στις 23:59 μ.μ. Υποδεικνύει ότι έχετε ήδη επισκεφτεί τη σελίδα εκείνη την ημέρα και καταστέλλει ορισμένες λειτουργίες της σελίδας, οι οποίες πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο κατά την πρώτη επίσκεψη.  Τύπος 2
c_disclaimer Αυτό το cookie μας δείχνει ότι συναινείτε στη χρήση των cookie στις σελίδες μας. Δημιουργείται, όταν κλείνετε την οδηγία για τη χρήση cookie. Τύπος 2
renderid Αυτό το cookie περιέχει την πληροφορία σχετικά με το διακομιστή στον οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης. Τύπος 2
c_privacy Αυτό το cookie δηλώνει, ότι οι οδηγίες περί προστασίας δεδομένων επικαιροποιήθηκαν. Ορίζεται, όταν κλείνετε το επίπεδο οδηγιών. Τύπος 2

2. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

a. Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία ανάλυσης: Google Analytics, Adobe Analytics .

b. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων ανάλυσης, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ και να υποβάλλονται εκεί σε επεξεργασία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής: Στις ΗΠΑ, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο προστασίας μπορεί να αποκαθίσταται για μεμονωμένες επιχειρήσεις μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ».

c. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με τη χρήση των λεγόμενων εργαλείων ανάλυσης, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αντίρρησης χωρίς αναδρομική ισχύ («Opt-Out»).

Θα θέσουμε σε εφαρμογή την αντίρρησή σας, εγκαθιστώντας ένα Opt-Out Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, το Opt-Out Cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

d. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους των εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε και την αντίστοιχη δυνατότητα Opt-Out:

i. Google Inc. («Google»):

Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Google. Πληροφορίες διατίθενται από την Google στον παρακάτω σύνδεσμο:


https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ii. Adobe Systems Inc. («Adobe»)

Η Adobe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην αξιολόγηση από το προϊόν Adobe Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό τον σύνδεσμο:

http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html