Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookies καθώς και την αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης.

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies για να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, και με τις πληροφορίες αυτές να βελτιώνει τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων της και να τις κάνει πιο εύχρηστες.

1. Λειτουργίες και χρήση των cookies.

α. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε εάν έχει ήδη συνδεθεί η συσκευή σας στις ιστοσελίδες μας ή ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

β. Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συμφωνήσει με τη χρήση cookies. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies και να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

i. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή των cookies. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Aπόρριψη των cookies» στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ii. Τα cookies που υπάρχουν μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της διαδικασίας περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας.

iii. Η χρήση των cookies, όπως και η απόρριψη ή η διαγραφή τους από τη συσκευή σας, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookies ξεχωριστά για κάθε συσκευή σας και για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

γ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookies ή να τα διαγράψετε, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

δ. Διακρίνουμε τα cookies στις εξής κατηγορίες:

i. Απολύτως απαραίτητα cookies (τύπος 1)
Αυτά τα cookies είναι απολύτως αναγκαία για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

ii. Λειτουργικά cookies (τύπος 2)
Αυτά τα cookies διευκολύνουν τη χρήση και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Στα cookies λειτουργιών αποθηκεύουμε π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε.

iii. Cookies υπηρεσιών (τύπος 3)
Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα «Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης».

iv. Cookies τρίτων (τύπος 4)
Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Google+, και μπορείτε να ενσωματώνετε το περιεχόμενό τους μέσω των «Social Plugins» που παρέχονται στις ιστοσελίδες μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των social plugins περιέχονται στο σημείο 4 των υποδείξεων για την προστασία δεδομένων.

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

Όνομα αρχείου Cookie Περιγραφή Τύπος αρχείου Cookie

SERVERID

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για έναν εξισορροπητή φορτίου (load balancer). Αναγνωρίζουν το διακομιστή, στον οποίο είχε ανακατευθυνθεί ο επισκέπτης κατά την τελευταία προβολή της σελίδας. Επιπλέον επιτρέπουν την προώθηση όλων των ερωτημάτων ενός χρήστη κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας στον ίδιο διακομιστή.

Τύπος 1

tADe, tADu, tAE, tC, tMQ, tnsApp, tSP, tTDe, tTDu, tTE, tTf

Για το ρυθμιστικό σταδίου, τα κλειδιά αποθηκεύονται προσωρινά στην local storage. Απαιτείται να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και να εμφανίζουν σωστά τον ιστότοπο.

Τύπος 1

piwik_ignore Αυτό το cookie αποθηκεύεται εάν ένας επισκέπτης δεν συναινέσει στην στατιστική αξιολόγηση της επίσκεψής του από την Matomo.

Τύπος 2
visited_today Αυτό το cookie αποθηκεύεται την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και διαγράφεται ξανά την ίδια μέρα στις 23:59 μ.μ. Υποδεικνύει ότι έχετε ήδη επισκεφτεί τη σελίδα εκείνη την ημέρα και καταστέλλει ορισμένες λειτουργίες της σελίδας, οι οποίες πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο κατά την πρώτη επίσκεψη. 

Τύπος 2
c_disclaimer Αυτό το cookie μας δείχνει ότι συναινείτε στη χρήση των cookie στις σελίδες μας. Δημιουργείται, όταν κλείνετε την οδηγία για τη χρήση cookie.

Τύπος 2
c_privacy Αυτό το cookie δηλώνει, ότι οι οδηγίες περί προστασίας δεδομένων επικαιροποιήθηκαν. Ορίζεται, όταν κλείνετε το επίπεδο οδηγιών. Τύπος 2

2. Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα δημοφιλείς προορισμούς των προσφορών μας στο διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας πιο στοχευμένα με τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά μας προς εσάς.

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, ο Όμιλος Daimler χρησιμοποιεί τη Matomo.

Εάν δεν θέλετε η Daimler Truck να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες για την επίσκεψή σας, μπορείτε να προβάλετε αντίρρηση για το μέλλον οποιαδήποτε στιγμή (Opt-Out).

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί τεχνικά αυτή η αντίρρηση, αποθηκεύεται ένα opt-out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, ένα opt-out cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο αποθηκεύτηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

Κάντε κλικ εδώ για να δημιουργήσετε το opt-out cookie.