eMobility

eConsulting

Βήμα προς βήμα προς την eMobility.

Η υπηρεσία eConsulting που αναπτύχθηκε πρόσφατα είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία τριών σταδίων που παρέχει όλες τις απαραίτητες λύσεις για το eActros: από την πρώτη συμβουλευτική συζήτηση μέχρι τη θέση σε λειτουργία. Μια ομάδα εθνικών και διεθνών ειδικών θα σας συνοδεύσει σε ολόκληρη την πορεία σας προς την eMobility και βήμα προς βήμα προς ένα μέλλον χωρίς CO₂.

Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο που θα είναι προσαρμοσμένο στο αμαξοστάσιό σας. Όλες οι σχετικές δαπάνες αναλύονται με βάση τα μέτρα που προσδιορίστηκαν. Τέλος, ακολουθεί η υλοποίηση με τη μορφή ενσωμάτωσης στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

E consulting content step 01

Ανάλυση διαδρομών.

Το σημείο εκκίνησης για ένα σχέδιο εξηλεκτρισμού του αμαξοστασίου σας είναι η ανάλυση διαδρομών του στόλου σας. Αποτελεί τη βάση για όλες τις περαιτέρω αποφάσεις και τα μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής συμβουλών σχετικά με την eMobility.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο eTruck Ready για να ελέγξετε εάν οι διαδρομές σας είναι κατάλληλες για το eActros. Ρυθμίζοντας διάφορες παραμέτρους, όπως κατασκευή, ωφέλιμο φορτίο ή θερμοκρασία περιβάλλοντος, μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε τις διαδρομές των συμβατικών φορτηγών σας με τα συγκεντρωμένα δεδομένα του eActros.

Με τον ιστότοπο eTruck Ready αναλύετε πολύ άνετα από τον υπολογιστή εάν ένα eActros είναι κατάλληλο για τις διαδρομές σας.

Δοκιμάστε τώρα πόσο eTruck Ready είναι οι καθημερινές διαδρομές σας:

E consulting content route analysis

Υποδομή φόρτισης.

Η χρήση των οχημάτων σας καθορίζει τη βέλτιστη λειτουργία φόρτισης και την απαραίτητη υποδομή φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων λογισμικού και υλισμικού. Η Mercedes-Benz Trucks σας υποστηρίζει καθ' όλη τη διαδικασία με την τεχνογνωσία της και τα απαραίτητα εργαλεία - από τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο μέχρι τον προγραμματισμό και τη διαχείριση φόρτισης.

Η λειτουργία Depot Charging, δηλαδή η φόρτιση στο αμαξοστάσιο της ίδιας της εταιρείας, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε βαριές διανομές σε αστικές περιοχές. Ένα όχημα χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας και φορτίζεται ξανά πλήρως αργά κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αμαξοστάσιο, όταν το φορτηγό δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Εάν το eTruck σας χρησιμοποιείται όλο το εικοσιτετράωρο, θα πρέπει να στραφείτε σε άλλους τρόπους φόρτισης. Με τη λειτουργία Opportunity Charging, μπορείτε να φορτίζετε το φορτηγό σας στις διαφορετικές τοποθεσίες σας, ενώ είναι προσωρινά σταθμευμένο, π.χ. για εκφόρτωση. Ο χρόνος φόρτισης κυμαίνεται μεταξύ 30 και 90 λεπτών. Για αυτού του είδους τη χρήση, η απαραίτητη υποδομή φόρτισης πρέπει να είναι διαθέσιμη σε περισσότερα αμαξοστάσια ή στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης.

E consulting content step 02

Με βάση τα προσδιορισμένα μέτρα, όλα τα σχετικά έξοδα και οι πιθανές επιδοτήσεις καταγράφονται, αναλύονται και βελτιστοποιούνται με διαφάνεια σε συνεργασία με τους ειδικούς eConsultants μας.

Με τη βοήθεια του αποκλειστικού μας λογισμικού Daimler, μπορούν να εξευρεθούν πιθανά κίνητρα ή πλεονεκτήματα για τη μετάβαση σας προς την ηλεκτροκίνηση σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα και την αντίστοιχη υποδομή φόρτισης, υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα μέσω επιχορηγήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων/απαλλαγών και δανείων. Επιπλέον, προστίθενται οφέλη όπως χαμηλότερα διόδια, χαμηλότερο κόστος για την ταξινόμηση των οχημάτων ή εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις οδήγησης στο κέντρο των πόλεων. Οι ειδικοί μας θα σας υποστηρίξουν ενεργά στην αξιολόγηση της αντίστοιχης σχέσης κόστους-οφέλους και στην υποβολή της αναλυτικής αίτησης.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Τώρα μπορεί να ξεκινήσει το στάδιο της υλοποίησης. Εδώ, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ενσωματώνονται στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Για να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, παρέχουμε συμβουλές και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εσάς και τους εργαζομένους σας σχετικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, όπως το έξυπνο σύστημα διαχείρισης φόρτισης, καθώς και την οδήγηση με εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ είμαστε ενεργά στο πλευρό σας και με άλλους τρόπους. Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων μας απευθύνεται τόσο σε οδηγούς όσο και σε διαχειριστές στόλου.

Οι οδηγοί εξοικειώνονται με όλες τις σχετικές πληροφορίες λειτουργίας. Αυτά περιλαμβάνουν τη φόρτιση του eActros, φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση που μπορεί να συμβάλει σε μεγάλη αυτονομία, οδήγηση φιλική προς τις μπαταρίες που μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και βελτιστοποιημένη φόρτιση για μέγιστη χρήση της υποδομής φόρτισης.

Οι διαχειριστές στόλου θα έχουν εκπαίδευση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του eActros και τον τρόπο χειρισμού της υψηλής τάσης, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς του και τις οργανωτικές συνέπειες. Επιπλέον, αποκτούν μια εικόνα της οπτικής γωνίας των οδηγών.

Προς τα επάνω