Αποδοτικότητα
Atego

Αποδοτικότητα

Το RoadEfficiency είναι το άθροισμα επιμέρους στοιχείων.

Ένα αρμονικό σύνολο: το RoadEfficiency συνδυάζει χαμηλό συνολικό κόστος με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μέγιστη χρήση οχήματος. Για ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις μεταφορές.

Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

Με το Atego έχετε στη διάθεσή σας οχήματα που χρησιμοποιούν το καύσιμο ιδιαίτερα αποδοτικά. Διότι όσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση καυσίμου τόσο χαμηλότερο είναι και το συνολικό κόστος.

Χαμηλό συνολικό κόστος

Χαμηλό συνολικό κόστος

Με τα φορτηγά μας έχετε στη διάθεσή σας ιδιαίτερα οικονομικά οχήματα.

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας

Ασφαλής άφιξη στον προορισμό με την υποστήριξη καινοτόμων συστημάτων υποβοήθησης για αύξηση της οδηγικής ασφάλειας, τα οποία ξεκουράζουν ενεργά τον οδηγό, προστατεύουν το όχημα και το φορτίο και συμβάλλουν έτσι σε μεγαλύτερη οικονομία. Σε κάθε διαδρομή.

Μέγιστη χρήση οχήματος

Μέγιστη χρήση οχήματος

Μέσω της έξυπνης δικτύωσης του οχήματος, του service της Mercedes-Benz και της μεταφορικής εταιρείας σας, μπορείτε να αυξάνετε αισθητά τη χρήση οχήματος, την αξιοποίηση οχήματος και την αποδοτικότητα των διαδικασιών logistics σας.

Προς τα επάνω